Het leek weer beter te gaan, maar het Aloysius sluit toch

De inspectie oordeelt „vernietigend” over het Haagse Aloysius College. De school sluit, ouders zijn geschokt.

Scholieren van het Aloysius protesteerden vorig jaar november tegen de gemeente, die de school geen financiële steun kon geven. Foto Peter Hofman/Novum

Hij is zich kapot geschrokken. Zijn school, de school waar hij al 28 jaar lesgeeft en waar hij zijn ziel en zaligheid in heeft gestopt, houdt op te bestaan. Ronald Cilon (56 jaar) geeft het vak kunst. Alle ouders die vanavond het Aloysius College binnenkomen om te horen wat er precies speelt, geeft hij een hand. Of een knuffel.

Het bestuur van het Aloysius College in Den Haag maakte gisteren bekend dat de school de deuren sluit. „De problemen zijn zodanig dat we niet meer zelfstandig kunnen voortbestaan”, zo schreef bestuursvoorzitter Wilbert Stolte van de Aloysiusstichting in een brief aan de ouders. Het besluit volgt op twee rapporten van de onderwijsinspectie. Stolte: „De uitkomsten zijn vernietigend.” Wat er precies in de verslagen staat, is onduidelijk – de rapporten worden pas eind augustus openbaar.

Inzamelingsactie

En dat terwijl het allemaal juist weer beter leek te gaan. Vorig jaar dreigde de school al dicht te moeten, maar ouders en oud-leerlingen organiseerden een inzamelingsactie. Er zou meer dan een miljoen euro binnen komen. En een nieuw bestuur met „goed onderbouwde plannen” leek de school weer op de rails te kunnen krijgen.

Maar „het beeld voor de school is 180 graden gedraaid”, zegt bestuursvoorzitter Stolte. In het ene rapport van de inspectie staat volgens hem dat het onderwijs onder de maat is. Mavo, vwo en het hoogbegaafdenonderwijs krijgen het predicaat zwak en de havo zeer zwak. Het andere rapport gaat over het bestuurlijk handelen. „De inspectie concludeert dat onder de huidige omstandigheden het bestuur zijn verantwoordelijkheid voor duurzaam kwalitatief goed onderwijs niet kan waarmaken.”

Onterecht, vindt Stolte. Hij zegt boos en gefrustreerd te zijn. Het kwaliteitsrapport gaat „voor 98 procent” over de periode voor oktober 2014. „Het verleden dus.” Bovendien zijn de zorgen in deze mate volgens hem niet eerder met de school gedeeld. En hij vraagt zich af: waarom komt de inspectie nu opeens met de rapporten? Twee dagen voor de zomervakantie nota bene. „En dat ook nog eens in deze heftigheid.”

Ook ouders en leerkrachten zijn sceptisch. Dat bleek gisteravond tijdens een inloop die de school organiseerde. „Er wordt een vies spelletje gespeeld”, riep een ouder die verhit de hal van de school uitstormde. Binnen in het grote monumentale pand verzamelden leerkrachten, ouders en leerlingen zich. Sommigen omhelsden elkaar. Een enkeling huilde.

De verslagenheid en de verbijstering zijn groot, weten verschillende ouders op het schoolplein. Niemand zag het aankomen. „En dan hebben mensen toch het gevoel dat er iets niet klopt. En dat er dingen achter ons rug om gebeuren.” De vaders en moeders denken dat de gemeente en de omliggende scholen een rol spelen. „We hebben een prachtig gebouw en veel grond, dat wil de gemeente graag hebben”, zegt de een. „Middelbare scholen in Den Haag hebben een tekort aan leerlingen en ze willen onze kinderen”, zegt een ander.

Maar kunstdocent Ronald Cilon schetst een ander beeld. Een beeld van een opeenstapeling van problemen: teruglopende leerlingenaantallen, een duur pand, amateuristische bedrijfsvoering, het wegvallen van subsidies en veel verschillende rectoren die allemaal een ander beleid voerden.

Het katholieke Aloysius College in het chique Haagse Benoordenhout is in 1917 opgericht. Het was een witte eliteschool met veel geld en aanzien. Dat imago veranderde toen er vijftien jaar geleden veel allochtone leerlingen werden binnengehaald – daar kreeg de school extra subsidie voor. Die namen een straatcultuur mee, waar de autochtone ouders in de wijk niet blij mee waren, vertellen ouders en docenten. De afkorting AC werd in het Haagse vervolgens gebruikt om de school ‘het allochtonen college’ te noemen.

Het aantal aanmeldingen daalde. En dus de inkomsten. Terwijl de uitgaven groeiden. De reserves verdampten in een rap tempo. Want het dure pand, maar ook de speciale projecten als het hoogbegaafdenonderwijs, kosten veel geld.

De kwaliteit van het onderwijs daalde ook. Al zijn de ouders en de docenten op het schoolplein het daar niet mee eens. Ze vertellen over excellente leerlingen en over hogere slagingspercentages in de havo-eindexamenklassen dit jaar. En ze vertellen over gelukkige leerlingen, die het helemaal geen allochtonencollege vinden. „Ze kijken niet naar kleur. Zoals het hoort.”

En de school ontvangt iedereen met open armen, vertelt een moeder. „Op het AC word je niet meteen van school gestuurd als je resultaten niet goed zijn. Nee, de school helpt iedereen om uiteindelijk een diploma te behalen. Ook al duurt dat een paar jaar extra. En leerlingen zijn hier trots op wat ze bereiken.” Overigens denkt zij dat het bestuur van de school de vermoorde onschuld speelt. „Ze wisten best dat de inspectie met dit oordeel zou komen.”

De school met 600 leerlingen blijft aankomend schooljaar open. Het bestuur hoopt nog een fusie te kunnen bewerkstelligen. De gemeente laat in een reactie weten dat de wethouder van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, het zeer spijtig en pijnlijk vindt voor de ouders, leerlingen en docenten van de school. En dat zij geen seconde bezig is met het in bezit krijgen van het gebouw. „Ons belang ligt écht alleen bij de kinderen”, aldus een woordvoerder.

Zolang de rapporten niet openbaar zijn, wil de onderwijsinspectie niet reageren.

    • Juliette Vasterman