Ex-topambtenaar Veiligheid en Justitie kreeg dubbel betaald

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft volgens ex-bewindslieden en ambtenaren managementproblemen.

De in maart opgestapte secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Pieter Cloo, kreeg in zijn eerste maand als ambtenaar naast zijn salaris ook nog 25.000 euro van het ministerie uitbetaald als ICT-consultant.

Deze dubbelbetaling, die het ministerie begin dit jaar heeft gemeld in een onopgemerkt gebleven brief aan de Tweede Kamer, staat symbool voor de problemen binnen de ambtelijke cultuur op het ministerie, zeggen (voormalige) ambtenaren tegen deze krant.

Uit vele gesprekken met ambtenaren en oud-bewindspersonen rijst een beeld van een departement met structurele problemen. Desinteresse voor bedrijfsvoering, fixatie op incidentenmanagement, defensief handelen en een gebrek aan politieke fijngevoeligheid in de ambtelijke top zien zij als oorzaken voor het gerommel.

„Als je begint over problemen in de bedrijfsvoering gaat iedereen glazig kijken”, zegt een ambtenaar. Na de toevoeging van de nationale politie aan het ministerie werken bijna honderdduizend mensen direct of indirect onder de minister. Dat is bijna de helft van alle rijksambtenaren.

Het ministerie worstelde de afgelopen maanden met een reeks incidenten die door toedoen van het ministerie zelf uit de hand liepen. Zo was er de misgelopen zoektocht naar documenten over de financiële schikking met topcrimineel Cees H. Ook was er het vastlopen van de nationale politie, dat het ministerie bleef ontkennen totdat de politie zelf moest laten weten dat het echt niet meer ging.

Deze krant beschreef afgelopen maanden ook hoe de top van het ministerie oogluikend toestond dat de machtige baas van politievakbond ACP zijn vriendin een baan probeerde te bezorgen en over het ambtelijk en politiek toegedekte mismanagement van de bouw van het fraudedetectiesysteem Radar.

In februari bleek dat toenmalig secretaris-generaal Cloo voorafgaand aan zijn ambtelijke benoeming, tegen de regels in, tegen een maandtarief van 65.000 euro per maand was ingehuurd als consultant. Dat gebeurde met instemming van toenmalig minister Ivo Opstelten.

    • Merijn Rengers
    • Derk Stokmans