Europees deelakkoord migratie - stap richting één asielbeleid

De Europese Commissie zegt een belangrijke stap gezet te hebben naar een gemeenschappelijk asielbeleid nu gisteren een akkoord is bereikt over de hervestiging van meer dan 20.000 vluchtelingen die nu nog buiten de Europese Unie zijn.

Een Afghaanse familie rust uit nadat ze illegaal de grens tussen Servië en Hongarije is overgestoken in de hoop op een verblijfsvergunning in Europa. Foto EPA

De Europese Commissie zegt een belangrijke stap gezet te hebben naar een gemeenschappelijk asielbeleid nu vandaag een akkoord is bereikt over de hervestiging van meer dan 20.000 vluchtelingen die nu nog buiten de Europese Unie zijn.

Eurocommissaris Avramopoulos (Migratie) zei dit op een persconferentie na overleg van Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, in Luxemburg. Op de Eurotop vorige maand was afgesproken dat zou worden geprobeerd 60.000 vluchtelingen te verdelen over Europa. Bij eenderde gaat het om vluchtelingen die nog niet in de EU zijn.

Volgens gastheer Asselborn, de Luxemburgse minister van Binnenlandse Zaken, is een tweede akkoord over de spreiding van 40.000 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die in Italië en Griekenland zijn, dichtbij. Hij zei te verwachten dat op een vervolgvergadering op 20 juli in Brussel een akkoord kan worden gesloten. Per op te nemen vluchteling krijgt een land 6000 euro.

‘We zijn niet ver van ons doel’

Tsjechië heeft zich vanochtend bereid verklaard 1500 asielzoekers op te nemen, maar Asselborn wilde niet zeggen hoeveel andere landen hebben toegezegd. Hij zei dat er voor de hervestiging van de vluchtelingen buiten Europa voor ongeveer 22.000 mensen toezeggingen zijn, tweeduizend meer dan gepland. “We zijn niet ver van ons doel”, een akkoord voor de andere groep, zei Asselborn.

Eurocommissaris Avramopoulos onderstreepte dat dit een eerste fase is. “Wat we nu doen is een experiment” om te komen tot een meer Europees asielbeleid. “Vanaf het moment dat het werkt zullen de aantallen toenemen.”

Spreiding een van onderdelen gezamenlijk beleid

Spreiding van vluchtelingen is één onderdeel van dat Europese beleid, maar aanpak van mensensmokkelaars, strengere controle na aankomst en snelle uitzetting van mensen die geen aanspraak kunnen maken op een vluchtelingenstatus zijn andere belangrijke elementen daarin.

In dat kader is in de Siciliaanse havenstad Catania een eerste ‘hot spot’ ingericht, waar in samenwerking met Europol, Eurojust en het Europese asielbureau EASO migranten worden geïdentificeerd en gecontroleerd. Rob Visser, directeur van EASO, weersprak op een persconferentie in Brussel suggesties in Italiaanse media dat het hierbij gaat om een check of de Italiaanse autoriteiten wel volgens de afgesproken regels werken. “Het gaat om technische assistentie.”

EU wil kijken waar bepaalde mensen nodig zijn

Visser vertelde ook dat EASO experimenteert met software die kan helpen bij een soepeler verdeling van vluchtelingen over EU-lidstaten. Doel is vraag en aanbod op elkaar af te stemmen:

“Dan stuur je niet langer zomaar de eerste vijftig mensen van de lijst met vluchtelingen naar een bepaald land, maar je kijkt waar mensen nodig zijn. Als Polen bijvoorbeeld behoefte heeft aan bakkers en er zit een bakker bij de asielzoekers, dan kunnen we hem niet alleen asiel, maar ook een baan aanbieden.”

    • Marc Leijendekker