Choleravaccin beschermt ook in arme stadswijken in Bangladesh

Een goedkoop choleravaccin bestaat. De vraag was of het ook werkt in een arme sloppenwijk: ‘ja’.

Een goedkoop choleravaccin werkt redelijk in steden in Bangladesh, waar mensen snel cholera oplopen. Het vaccin had er een beschermingsgraad van 37 procent. In combinatie met voorlichting over goede hygiëne steeg het naar 45.

Cholera is een bacteriële ziekte die ernstige diarree veroorzaakt. Jaarlijks krijgen 3 miljoen mensen cholera, waarvan 300.000 in Bangladesh. Wereldwijd gaan er ieder jaar bijna 100.000 mensen dood aan de ziekte.

Voor het eerst is nu aangetoond dat een choleravaccin werkt waar het het hardst nodig is. In een eerder experiment in de meer ontwikkelde Indiase stad Kolkata (vroeger: Calcutta) werd een bescherming van 65 procent gemeten. In Dhaka (Bangladesh) was het om te beginnen al moeilijk om iedereen te bereiken: eenderde van de deelnemers kwam niet tweemaal opdagen om het vaccin in te nemen. Het is een vloeistof met dode cholerabacteriën die wordt doorgeslikt.

In totaal waren bijna 270.000 mensen als deelnemer geregistreerd. Zij werden gesplitst in drie groepen die alleen vaccin, vaccin plus hygiënevoorlichting of niets kregen. Van al die mensen kregen er in twee jaar tijd 528 cholera. Uit de scheve verdeling werd de beschermingsgraad berekend. Voor het experiment is het choleravaccin Shanchol gebruikt. Dat wordt in India geproduceerd door het Koreaanse International Vaccine Institute, opgericht om goedkope vaccins voor arme landen te maken. Shanchol is gemaakt door Vietnamese, Indiase en Zweedse vaccinontwikkelaars. Het kost ongeveer een dollar per dosis. Het Zweedse choleravaccin Dukoral waarmee reizigers zich laten vaccineren kost 35 euro. Shanchol is in India sinds 2011 als medicijn geregistreerd. De Indiase overheid organiseert vaccinatiecampagnes. Bangladesh overweegt dat ook te doen. Dit onderzoek onder zo ‘natuurlijk’ mogelijke omstandigheden is betaald door de Bill & Melinda Gates Foundation.