Brieven

Met VK kwam het ook goed

Volgens Piketty (p. 153 – Nederlandse vertaling) had Groot-Brittannië tweemaal in haar geschiedenis (na de napoleontische oorlogen en na de Tweede Wereldoorlog) een staatsschuld van circa 200 procent. In beide gevallen is het goed gekomen. De ene situatie is de andere niet, maar om al absoluut te stellen dat de huidige Griekse staatsschuld onmogelijk terug te betalen is, gaat mij te ver.

Eindelijk positieve poging

Hoewel geen financieel expert, lijkt mij dat de door dr. Dake omschreven manier om ordelijk uit de impasse te komen serieuze aandacht verdient. Eindelijk eens een positieve poging in plaats van beschuldigingen over en weer die de frustraties aan beide kanten alleen maar groter maakt.

Dick Latooij

Marx-citaat

Doet het zelf niet beter

De heer Bloemendaal stelt per brief (3/7) dat mevrouw Deeg (27/6) Marx verkeerd aanhaalt. Zelf doet hij het helaas niet beter. Het bedoelde citaat is te vinden in de Deutsche Ideologie (Marx-Engels-Werke, band 3, p. 33). Het geeft aan wat voor mogelijkheden de menselijke vrijheid geeft, als de dwang van het werken voor het lichamelijk voortbestaan is verdwenen.

Het citaat luidt voluit: „[…] terwijl in de communistische maatschappij, waar eenieder niet een beperkte bezigheid heeft, maar zich in iedere gewenste tak kan ontwikkelen, de maatschappij voor de algemene productie zorgt en het mij juist daardoor mogelijk maakt, vandaag dit en morgen dat te doen; ‘s morgens te jagen, in de namiddag te vissen, ‘s avonds vee te telen en na het eten te kritiseren, zoals het mij bevalt, zonder ooit jager, visser, herder of criticaster te worden” [vertaling van mezelf].

Marx definieert een beeld van vrijheid en bedoelt geenszins dat we ’s avonds kritisch moeten nadenken over de arbeidsverhoudingen. Het ‘moeten reflecteren’ is meer in de traditie van Stalin en Mao.

Jan Hendriks Filosoof en cultureel antropoloog

Geschiedenistijdschrift

Een over het hoofd gezien

Ik las de bespreking van het nieuwe publieksblad over geschiedenis van National Geographic. Het wordt een blad dat het moet hebben van vertaalde artikelen, zich over financiën geen zorgen hoeft te maken en goed geïllustreerd de begane paden van de geschiedenis zal bewandelen. Spiering noemt bestaande Nederlandse bladen met soortgelijk oogmerk.

Tot mijn verbazing laat hij onvermeld een blad dat de geschiedenis in volle omvang bestrijkt – van oudheid tot moderne tijd – en een brugfunctie vervult tussen Nederlandse academische geschiedenisbeoefening en een groter lekenpubliek: Geschiedenis Magazine (voorheen Spiegel Historiael). Misschien moet hij aandacht besteden aan een Nederlands product dat geschiedenis als een levend terrein van kennisvergaring opvat.

Rob Kroes em. hoogleraar Amerikanistiek, UvA

Zomerkampen

Eerste zomerkamp al eerder

Het eerste Nederlandse zomerkamp in de ‘vrije natuur’ werd niet in 1911 door de YMCA georganiseerd, maar in 1899 door de Nederlandse Christen-Studenten Vereeniging (NCSV). Op het landgoed Flip Hul bij Hattem kampeerden 21 middelbare scholieren een week lang onder leiding van zes studenten. Initiatiefnemer C.W.Th. baron van Boetzelaer had het idee in Engeland opgedaan.

Ileen Montijn Auteur van Naar buiten, landelijk wonen in de 19de en 20ste eeuw

Correcties en aanvullingen

Start-ups Rotterdam

In Centrum voor 550 start-ups in Rotterdam (7/7, p. E5) moet de naam van de Rotterdamse wethouder Maarten Struijvenberg zijn.

Magnum

In Hoe kan Magnum nog overleven? (7/7, p. C2) staan feitelijke onjuistheden. Magnum heeft 2 miljoen (geen 200 miljoen) volgers op social media. De foto’s bij de Instagram-sale werden verkocht voor 100 dollar (niet euro). En Robert Capa stierf op 25 (niet 24) mei 1954.

    • Ileen Montijn
    • M. Sinke
    • Dick Latooij
    • Jan Hendriks
    • Rob Kroes