Aantal asielaanvragen neemt verder toe

Opvangcentrum voor asieolzoekers AZC Gilze Foto: Photo Merlin Daleman

Het aantal alsielaanvragen is in juni met ruim een derde toegenomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ontving 2937 nieuwe aanvragen voor asiel, zo meldde het ministerie van Veiligheid en Justitie vandaag.

Volgens de IND komt de groei vooral door mensen uit Eritrea (1.248) en Syrië (737). Ook het aantal alleenstaande minderjarigen dat hier een verblijfsvergunning aanvraagt blijft stijgen. Van de 299 aanvragen in juni waren er 217 afkomstig van minderjarigen uit Eritrea.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldde deze week van een ‘niet eerder vertoonde piek’ van het aantal vluchtelingen dat zich in Nederland meldt om asiel aan te vragen. Er komt snel extra opvangcapaciteit voor vluchtelingen in de Zeelandhallen in Goes en in de IJsselhallen in Zwolle. (ANP)