Meer werk voor uitzendkrachten

De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is in de eerste helft van dit jaar met 11 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet van uitzendbureaus lag 12 procent hoger dan in de eerste helft van 2014, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ABU.

Het was vooral de techniekbranche die bijdroeg aan deze stijging. In deze sector nam het aantal gewerkte uren met 23 procent toe en de omzet met 20 procent. In de administratieve sector was dat respectievelijk 10 en 11 procent en in de industrie 6 en 7 procent.

In de afgelopen periode (week 21 tot en met 24) lag het aantal uitzenduren 9 procent hoger dan een jaar eerder, wat uitzendbureaus 10 procent meer omzet opleverde.

Ook in de gehele eerste jaarhelft zorgde de technische sector voor de grootste groei. Er was 25 procent meer uitzendwerk beschikbaar voor technici.

In de administratieve sector groeide de werkgelegenheid met 8 procent en in de industrie met 10 procent. De cijfers zijn gecorrigeerd voor verschillen in het aantal werkdagen.