Telegram van Hermann Göring aan Hitler levert ruim 50.000 dollar op

Voor een telegram dat Hermann Göring op 23 april 1945 aan Hitler stuurde, heeft een anonieme koper gisteren op een veiling 54.675 dollar betaald. Hitlers plaatsvervanger vroeg of der Führer de macht aan hem zou overdragen. Die beschuldigde hem van hoogverraad en beval zijn arrestatie. Hitler pleegde op 30 april zelfmoord, Göring een jaar later. Een Amerikaanse kapitein nam het telegram in 1945 uit Hitlers bunker mee. (NRC)