Betere asielbeoordeling nodig van gevluchte homo’s

Het is niet duidelijk hoe Nederland de geloofwaardigheid toetst van asielzoekers die zeggen wegens hun homoseksualiteit te zijn gevlucht. De Raad van State vindt dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie, VVD) duidelijker moet opschrijven hoe de verhalen van deze vluchtelingen worden beoordeeld. De raad heeft deze uitspraak vandaag gedaan in de zaken van drie mannen uit Gambia, Afghanistan en Oeganda. De staatssecretaris wees de asielaanvragen van de drie af, omdat hij hun verhaal ongeloofwaardig vond. Dijkhoff moet nu uitleg geven en een nieuwe beslissing nemen over de asielaanvragen. (ANP)