Eerste officiële vredesoverleg van Afghaanse regering en Talibaan

De Afghaanse regering en Talibaan hebben elkaar eerder gesproken maar gisteren was het eerste officiële overleg. Een akkoord is nog ver weg.

De Afghaanse Talibaan en de Afghaanse regering hebben gisteren en vandaag voor het eerst sinds de verdrijving van de Talibaan uit Kabul in 2001 officieel vredesoverleg met elkaar gevoerd in Pakistan. Ze werden het eens hun beraad na de vastenmaand ramadan voort te zetten.

Veel lieten woordvoerders naderhand niet los, maar niet eerder hebben beide zijden elkaar zo uitvoerig gesproken. Onderminister van Buitenlandse Zaken Hekmat Karzai leidde de regeringsdelegatie, oud-minister van Volksgezondheid Mullah Abbas die van de Talibaan. Ze spraken elkaar in Murree, bij Islamabad, tot diep in de nacht. Voor zonsopgang deelden ze vanmorgen nog de sehri, de maaltijd voor het vasten weer begint.

De besprekingen werden ook bijgewoond door diplomaten van de Verenigde Staten, die nog altijd enige duizenden militairen in Afghanistan hebben, en China, dat zich intensiever bemoeit met Afghanistan dan voorheen.

Veelzeggend was ook dat het overleg in Pakistan plaatshad, dat vanouds nauwe contacten met de Talibaan heeft. De Pakistaanse premier Nawaz Sharif sprak naderhand van „een grote doorbraak” maar waarschuwde dat er nog een lange weg is te gaan tot een eventueel vredesakkoord.

Afgevaardigden van de Afghaanse regering en de Talibaan hebben elkaar de laatste jaren incidenteel kort gesproken, maar tot concrete resultaten hebben die contacten nooit geleid.

De vorig jaar aangetreden Afghaanse president Ashraf Ghani heeft steeds gezegd dat hij aanstuurt op een vredesakkoord met de Talibaan.

Talibaan-woordvoerders hebben zich nog niet uitgelaten over het vredesberaad van gisteren. Bij eerdere ontmoetingen was soms onzeker in hoeverre afgevaardigden namens de Talibaan konden spreken. Volgens de Pakistanen, die het overleg van gisteren faciliteerden, bestond daarover gisteren echter geen twijfel.