Dagkalender van de Wereldliteratuur: aan wie hebben we deze ‘Tourwijsheid’ te danken?

Voor zijn ‘Dagkalender van de Wereldliteratuur’ bekijkt journalist en schrijver Pieter Steinz dagelijks wat er actueel is in boekenland. Vandaag, over een ‘Tourwijsheid’. Welke fabeldichter, die 394 jaar geleden werd geboren, schreef de zin Rien ne sert de courir, il faut partir à point (‘Aan rennen heb je niets; je moet op tijd vertrekken’).

Voor zijn ‘Dagkalender van de Wereldliteratuur’ bekijkt journalist en schrijver Pieter Steinz dagelijks wat er actueel is in boekenland. Vandaag, over een ‘Tourwijsheid’. Welke fabeldichter, die 394 jaar geleden werd geboren, schreef de zin Rien ne sert de courir, il faut partir à point (‘Aan rennen heb je niets; je moet op tijd vertrekken’).

Van wie anders dan Jean de La Fontaine (1621-1695)? Dit is de eerste zin van de fabel van de Haas en de Schildpad, die in de Griekse oudheid ook al was verdicht door Aisopos (ca. 620 v. Chr.-ca. 560 v. Chr.). In de oud-Nederlandse vertaling van Jan Prins (1876-1948) eindigt het verhaal van de twee dieren die een wedstrijdje hardlopen houden met de volgende verzen:

‘De haas echter versmaadt een zoo behaalde zege.
Veel is er hem niet aan gelegen,
maar hij beschouwt het als zijne eer,
pas laat op pad te gaan. Hij graast, hij rust
en houdt zich bezig, zoo hem lust,
maar met den wedloop niet. Ten slotte, ziende
dat de ander ’t einde haast bereikt heeft van de baan,
vertrok hij als een pijl, maar wat hij liep, het diende
La Fontaine Schildpad en haashem nu tot niets: als eerste kwam de schildpad aan.
Die riep: “Had ik gelijk, het tegen jou, zoo vlug,
toch maar te hebben opgenomen?
En waartoe was het niet gekomen,
als je ook een huis droeg op je rug!”’

Voor meer afleveringen van deze Dagkalender van de Wereldliteratuur, zie The Global Reader.

Pieter Steinz zit op Twitter.

    • Pieter Steinz