Controle op fietslicht fors minder

De politie deelt fors minder bekeuringen uit voor fietsen zonder licht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau, dat de boetes int.

In 2011 kregen nog 73.008 fietsers een boete voor rijden zonder licht. Vorig jaar lag dat 40 procent lager, op 44.316 beboete fietsers. Vooral in Amsterdam en Rotterdam daalde het aantal bekeuringen spectaculair, terwijl het in Den Haag juist steeg. In vijftien gemeentes kreeg in 2014 niemand een boete voor rijden zonder licht. De overtreding wordt beboet met 55 euro.

De regionale verschillen zijn een gevolg van een verschil in controleprioriteit, zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Regionale eenheden kunnen bepalen in welke mate ze op bepaalde overtredingen controleren.

Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu uit 2013 blijkt dat al jaren 40 procent van de fietsers zonder licht fietst. In de vier grote steden en onder jongeren is dat percentage hoger.

Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland stellen dat minder fietsers zich aan regels houden naarmate de pakkans daalt. Ontbreken van verlichting leidt volgens de organisaties tot meer dodelijke fietsongelukken. De rijksoverheid berekende in 2013 dat fietsers met werkende voor- en achterverlichting 17 procent minder kans hebben slachtoffer te worden van een ongeluk in het donker.