Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Asielbeleid ten opzichte van gevluchte homo’s moet duidelijker

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie (VVD) tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer twee weken geleden.
Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie (VVD) tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer twee weken geleden. Foto ANP/Martijn Beekman

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) moet zijn beleid verduidelijken wat betreft het toetsen van de geloofwaardigheid van asielzoekers die gevlucht zijn omdat ze homoseksueel zouden zijn. Volgens de Raad van State ontbreekt er een beleidsregel of vaste gedragslijn.

Vanochtend oordeelde de Raad van State in een zaak die was aangespannen door drie mannen uit Gambia, Afghanistan en Oeganda. De staatssecretaris had hun asielvraag afgewezen omdat hij hun verhalen ongeloofwaardig vond. De Raad oordeelde echter dat Dijkhoff te weinig inzicht heeft gegeven in hoe die beoordeling tot stand is gekomen. Zodoende kan de bestuursrechter ook geen oordeel vellen over de drie asielaanvragen.

Drie aanvragen komen opnieuw voor

De staatssecretaris zal nu duidelijk moeten maken waaraan de verhalen getoetst worden. Ook moet hij de drie asielaanvragen van de drie mannen die de rechtszaak hadden aangespannen opnieuw beoordelen. Dijkhoff heeft gezegd dat elke aanvraag individueel getoetst wordt, maar volgens NRC-redacteur Christiaan Pelgrim moet ook dat gebeuren aan de hand van algemene standaarden:

“Het is belangrijk dat asielzoekers weten waaraan hun verhalen getoetst worden. Zolang dat niet duidelijk is, is er sprake van willekeur. Nu de Raad van State uitspraak heeft gedaan, zal het beleid vrijwel zeker aangepast worden.”

Vorige week bleek nog dat ondanks een versoepeld asielbeleid Nederland nog steeds asielaanvragen van Russische homoseksuelen afwijst. Dijkhoff liet daarop weten dat er over Rusland op “zeer korte termijn” een nieuw ambtsbericht wordt opgesteld, waar de IND zijn beleid en beslissingen op baseert.

Lees ook in NRC Handelsblad: In Rusland loop je als homo gevaar