‘Juist Berlijn moet beter weten’

Uitgerekend Duitsland, dat na de twee wereldoorlogen diep in de schulden zat en die grotendeels nooit hoefde terug te betalen, zou beter moeten weten, zegt de Franse econoom Thomas Piketty in een interview met Die Zeit. Europa moet Griekenland zijn schulden kwijtschelden en in een conferentie een instelling oprichten die kan voorkomen dat deze situatie zich nog eens voordoet.

„Als ik de Duitsers hoor zeggen dat ze op morele gronden vinden dat schulden moeten worden terugbetaald, dan denk ik: wat een reusachtige grap. Duitsland is hét voorbeeld van een land dat nooit heeft terugbetaald. Het kan andere landen hierin niet de les lezen.”

Volgens stereconoom Piketty wiens economische geschiedenis Kapitaal in de 21ste eeuw over toenemende ongelijkheid vorig jaar een bestseller was, zit de geschiedenis van schuld vol ironie: „Ze volgt zelden ons idee van orde en gerechtigheid.” Hij wijst op de naoorlogse conferentie van 1953 waarin de helft van Duitslands schulden werd kwijtgescholden. Onder de crediteuren waren Griekenland en Spanje.

Een Grexit zou volgens de stereconoom fataal zijn: „Dat zou het begin zijn van een lange doodsstrijd, met het risico dat het sociale model van Europa, zijn democratie, ja zelfs zijn beschaving op het altaar van een conservatieve, irrationele schuldenpolitiek geofferd worden.” (NRC)