Arbeidsmarkt

Ook ontslagaanvragen bij kantonrechtbanken verdubbeld

Foto iStock

Het landelijke aantal ontslagaanvragen bij kantonrechtbanken verdubbelde in juni tot ruim 1.700, vermoedelijk door de invoering van de nieuwe Wet werk en zekerheid per 1 juli. Dat heeft de Raad voor de rechtspraak vanochtend bekendgemaakt.

Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) noemde de mediaberichtgeving over een mogelijke ‘ontslaggolf’ rond de wet vorige week “hysterisch” in de Tweede Kamer. Asscher zei de landelijke cijfers van de kantonrechtbanken toen nog niet te kennen.

De Wet werk en zekerheid is juist bedoeld om meer vaste banen te creëren, maar maakt ontslag ook eenvoudiger om de doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen. Met de wet kunnen werkgevers niet langer ontslagvergunningen aanvragen zonder ontslagvergoeding bij uitkeringsinstantie UWV. Iedereen die langer dan twee jaar in dienst is geweest, ook flexwerkers, en zijn baan verliest krijgt recht op een transitievergoeding (eenderde tot een half maandsalaris per dienstjaar, maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris als dat hoger is).

Er zijn wel vaker pieken

In aanloop op de nieuwe wet verdubbelde het aantal ontslagaanvragen bij het UWV in de laatste week van juni naar 1.450. De uitkeringsinstantie sloot niet uit dat de wet de oorzaak was, maar benadrukte dat er vaker pieken in het aantal aanvragen zitten.

De kantonrechtbanken in grote steden meldden begin vorige week al dat er ongewoon veel ontslagaanvragen binnen kwamen. Landelijk kwamen er tot en met mei bijna 3.300 ontslagaanvragen binnen, 20 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In juni steeg het totale aantal ontslagaanvragen naar ruim 5.000, wat 10 procent hoger is dan in dezelfde periode in 2014.

“Hier zullen bijvoorbeeld werkgevers bij zitten die moeten reorganiseren en ontslag aanvragen voor zieke werknemers zei arbeidsjurist Marco Veenstra van werkgeversorganisatie AWVN vorige week tegen NRC.

“De arbeidsovereenkomst van zieken kan niet worden opgezegd, maar tot 1 juli waren veel kantonrechters daar wel toe bereid. Met ingang van 1 juli kan dat niet meer.”

Er zullen ook werkgevers tussen zitten die een werknemer willen ontslaan maar een zwak dossier tegen die werknemer hebben, aldus Veenstra:

“Vroeger zei de kantonrechter dan nog wel eens: ik zie dat het dossier matig is, maar het is ook niet in het belang van de werknemer om terug te keren dus we compenseren het in de ontslagvergoeding. Maar de nieuwe regels zijn heel strikt: de kantonrechter mag alleen akkoord gaan met ontslag als het dossier voldoende is en hij mag de transitievergoeding alleen verhogen bij ‘ernstige verwijtbaarheid’ van de werkgever.”