Dijsselbloem en Huges ruziën ook over bonus

Foto ANP

Timo Huges, de afgetreden topman van NS, heeft niet zonder overleg op eigen houtje besloten om zichzelf een bonus over 2014 uit te laten betalen. Die voorstelling van zaken, bij herhaling gedaan door minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) is onjuist. De bonus van Huges was goedgekeurd door de raad van commissarissen van NS en daarna besproken met het ministerie van Financiën. Dat staat in twee vertrouwelijke stukken van de raad van commissarissen van NS, die NRC heeft ingezien.

Een vergoeding voor Huges, in welke vorm dan ook, ligt politiek zeer gevoelig. Op 5 juni, de dag dat Huges moest opstappen de commissarissen als aandeelhouder Dijsselbloem het vertrouwen in hem opzegden, schreef Dijsselbloem aan de Kamer dat Huges geen vertrekvergoeding zou ontvangen. Op 19 juni schreef hij dat hij een bonus over 2014 “onacceptabel” vond en dat die zou worden teruggevorderd.

 

‘Bonus was prematuur’

Op 23 juni schreef Dijsselbloem aan de Kamer dat het uitbetalen van de bonus aan Huges in maart prematuur was geweest. De topman had ten onrechte aan zijn medewerkers de instructie gegeven om de bonus uit te betalen. Bij een Kamerdebat over staatsdeelnemingen, vorige week woensdag, herhaalde Dijsselbloem deze beschuldiging. Kamerleden waren zichtbaar geschokt. Dijsselbloem:

“Ik was even geschrokken als u. De cultuur van een bedrijf begint bovenaan de trap. Het is pijnlijk dat we dit moeten wisselen, ik zou personen liever sparen.”

Uit het verslag van de vergadering van de raad van commissarissen op 10 februari dit jaar blijkt echter dat de bonus daar is besproken en goedgekeurd. Tijdens die vergadering spraken de commissarissen over de variabele beloning van de twee leden van de raad van bestuur, president-directeur Huges en financieel directeur Engelhardt Robbe. Zij stelden zelf voor om hun bonus te verlagen omdat doelstellingen op het onderdeel ‘klantoordeel’ in 2014 niet waren gehaald. Voor Huges betekende dat een bonus van 17,5 procent (75.250 euro) in plaats van de maximaal haalbare 20 procent (86.000 euro) van zijn vaste inkomen van 430.000 euro. De commissarissen gingen akkoord.

Op 4 maart stuurde de secretaris van de raad van bestuur en de raad van commissarissen een mail naar beide gremia over de bonusafspraak. De aanhef van de mail luidt: “Onderstaand vinden jullie de afspraken zoals deze vorige week woensdag zijn gemaakt met de aandeelhouder inzake de variabele beloning voor de RvB over 2014”.  Dijsselbloem noemt dit gesprek ook in zijn Kamerbrief van 23 juni, het vond plaats op 26 februari. Volgens Dijsselbloem moest er na dat gesprek nog nader worden overlegd. Het enige punt dat volgens de commissarissen echter nog invulling behoefde was het salaris van financieel directeur Robbe. In maart vroeg Huges, met medeweten van Robbe, aan zijn HR-afdeling om de bonussen voor de NS-medewerkers die daar recht op hadden, onder wie hijzelf, uit te betalen. Volgens Financiën bevatten de beide documenten over de bonusafspraak „geen nieuwe feiten”. Een woordvoerder laat weten dat Dijsselbloem „het laat bij alles wat hierover tijdens het debat over staatsdeelnemingen op 1 juli heeft gezegd”.

De beloning van Huges was akkoord bevonden door zowel de commissarissen als de aandeelhouder. In maart vroeg Huges, met medeweten van Robbe, aan zijn HR-afdeling om de bonussen voor de NS-medewerkers die daar recht op hadden, waaronder hijzelf, uit te betalen.

Onenigheid over ontslag

Volgens het ministerie van Financiën bevatten de beide documenten over de bonusafspraak “geen nieuwe feiten”. Een woordvoerder laat weten dat Dijsselbloem “het laat bij alles wat hierover tijdens het debat over staatsdeelnemingen op 1 juli heeft gezegd”.

    • Mark Duursma