Laten wij ook eens een referendum houden: Griekenland eruit!

We hebben nu echt de buik vol van die Grieken. Betaal ze met gelijke munt terug, betoogt Paul Benjaminse.

None

De onthutsende uitkomst van het Griekse referendum is een populistisch georganiseerd antwoord op het bureaucratische Brussel om onder schulden uit te komen. Toch gaat het inmiddels wel over veel meer dan duizend euro per kostwinner binnen Europa.

Samen met de ontwaarding van de euro door dit debacle, loopt deze schade voor ieder van ons steeds meer op. Brussel heeft hier geen antwoord op. En eigenlijk is het tijd geworden dat de burgers van Europa aan de Grieken laten weten dat men het niet heeft over geld uit Brussel, maar over ons geld.

Het wordt tijd voor een populistisch georganiseerd antwoord aan de Grieken. Laat ieder land van de eurozone een afvaardiging sturen van 0,1 procent van de bevolking om te demonstreren in de straten van Athene. Die zullen zich dan vullen met leuzen als: ‘We want our money back’ of milder ‘Gelijk Europa. Gelijke regels’. De kosten voor de organisatie van een dergelijke demonstratie zijn een minieme fractie van de uitstaande schuld. Maar het is wel een signaal waarvan de Grieken zouden kunnen leren.

Er is een ander populistisch legitiem middel dat kan worden ingezet. Binnen heel Europa kan op bijvoorbeeld zondag 13 september een referendum worden gehouden over de vraag of Griekenland wel of niet binnen de eurozone moet blijven, of Griekenland nog geld krijgt van ons en of Griekenland moet hervormen.

De vragen moeten helder en voor iedereen duidelijk te interpreteren zijn. Tot aan de uitslag van het referendum kan Griekenland geen geld worden gegeven en wordt er niet onderhandeld. Volgens mij begrijpen de Grieken dan prima wat wij bedoelen.

Iedereen heeft langzamerhand de buik vol van de aanmatigende houding van de Grieken. Er is slechts één manier om een deel van het geld terug te krijgen en dat is door zelf belasting te gaan innen op de populaire eilanden waar de meeste Europese toeristen komen, zoals op Korfoe, Zakynthos, Kos en Rhodos. Indien Europese belastingambtenaren zich daar toeleggen op het innen van de btw, de winst- en de toeristenbelasting, dan kan de helft daarvan naar Europa terug worden overgemaakt en de andere helft kan dan lokaal worden besteed.

Het is dan verder aan de Griekse belastingdienst om de vermogensbelasting en de milieuheffingen te innen. Dat zou in principe voldoende moeten zijn om het toerisme naar Griekenland nog overeind te houden. De eilanden onder Europees belastingregime krijgen daarmee een onuitgesproken positief reisadvies.

Andere Griekse eilanden mogen zich aansluiten bij het Europese belastingregime, maar dat hoeft niet. Eilanden onder Europees belastingregime krijgen eerder kredietgaranties voor de import van vlees en andere essentiële middelen voor de toeristenindustrie; de andere eilanden niet.

Bovenstaand scenario zou nog steeds een legaal gerechtvaardigd antwoord zijn op het spel van de Grieken. Zouden ze het ook wel willen meespelen?

    • Paul Benjaminse