Hof helpt ongehuwde moeder

Ongehuwde Indiase moeders hoeven niet langer de naam van de vader bekend te maken om zeggenschap over het kind te houden. Dat heeft het Indiase Hooggerechtshof gisteren bepaald. Het vonnis versterkt de juridische positie van de vrouw. Tot dusverre was de instemming van de vader wettelijk vereist om voogd te worden. Het Hof besliste in een beroepszaak, die was aangespannen door een vrouw in New Delhi. Volgens haar wist de vader niet eens dat hij een kind had verwekt en had zijzelf gezorgd voor de opvoeding. Een lagere rechtbank oordeelde dat de vrouw toch toestemming van de vader nodig had om juridische zeggenschap over het kind te krijgen. In een toelichting op het vonnis verklaarde opperrechter Vikramjit Sen echter dat het in het belang van het kind was de oude regeling ongeldig te verklaren. Vrouwenorganisaties in India verwelkomden het vonnis als „progressief” en als een stap op weg naar meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. (BBC)