In vijf jaar een nieuw Binnenhof, dat is het slimste

Het Binnenhof is dringend aan renovatie toe. Dat gaat veel tijd en geld kosten. En waar moeten de Kamerleden heen?

Betonrot, scheuren in muren en lekkende daken. De brandweer waarschuwde al eerder dat het Binnenhof nu echt aan renovatie toe is. Maar om alle twijfels weg te nemen heeft oud-minister Liesbeth Spies (CDA) een aantal foto’s toegevoegd aan haar adviesrapport over de verbouwing. Onder een van de lekkende daken is een netwerkkast te zien, met ter bescherming een blauw zeil erover.

Gisteren stuurde Spies haar rapport aan minister Stef Blok (Rijksdienst, VVD), de opdrachtgever. Hij moet volgens haar snel een besluit nemen over de operatie die naar schatting 500 tot 600 miljoen euro gaat kosten en uiterlijk in 2020 zou moeten beginnen. Spies geeft daarbij twee keuzes.

Het slimste is om het Binnenhof in één keer, in vijfenhalf jaar, te verbouwen, zegt Spies. De Eerste en Tweede Kamer kunnen in die periode terecht in het gebouw waar nu nog het ministerie van Buitenlandse Zaken zit. Bij deze variant wordt tot 20 procent bespaard op de geschatte kosten.

Spies kan zich voorstellen dat politici liever niet vijfenhalf jaar weggaan bij het Binnenhof, zei ze gisteren tijdens een persconferentie. „Stel je voor dat een generatie politici de sfeer van het Binnenhof niet mee zou krijgen.” Daarom is er een tweede optie: een gefaseerde verbouwing. Maar dit duurt minstens dertien jaar. De verschillende bewoners maken beurtelings gebruik van het huidige gebouw van de Hoge Raad aan het Lange Voorhout. Deze optie is niet alleen duurder en tijdrovender, zegt Spies, maar ook onhandiger, door overlast van de bouwwerkzaamheden.

De Tweede Kamer zelf ziet beide varianten, die al eerder circuleerden, niet zitten, liet de speciale Kamercommissie Bouwbegeleiding in maart weten. Zomaar beide parlementen voor vijf jaar verplaatsen is „zeer ingrijpend” voor het „kloppend hart van de democratie”, schreef voorzitter Ton Elias (VVD). Hij hoopte op een verbouwing van maximaal tweeënhalf jaar. Maar dat kan niet, schrijft Spies in haar rapport. Deze optie is „expliciet onderzocht”, maar „technisch niet mogelijk”.

De verbouwing zal in ieder geval „sober en doelmatig” worden, zegt Spies. „Dat is een breed gedeelde wens.” Ook zei ze in haar kostenschatting rekening te hebben gehouden met eventuele tegenvallers. „We hebben – door ervaring wijs geworden – een forse post onvoorziene kosten opgenomen.”

Minister Blok zal na het zomerreces het kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer sturen. Daarna mogen de Kamerleden zelf bepalen wat er met hun gebouw gebeurt en waar ze de komende jaren vergaderen.

    • Christiaan Pelgrim