Brieven

Mitch doelde op genitaliën

De affaire rond de dood van Mitch Henriquez bracht bij mij het volgende in herinnering. Ooit las ik een boek waarin de opleiding van een Amerikaanse militair beschreven wordt. Hij had de fout begaan zijn geweer ‘gun’ te noemen. Dat mocht alleen met ‘rifle’ worden aangeduid. Zijn piemel, dat was een ‘gun’. Hij moest toen als straf naakt over het exercitieterrein lopen met zijn geweer in op zijn arm, luid roepend:

This is my rifle

and that is my gun

This is voor shooting

and that is for fun

Daarbij afwisselend op zijn geweer en zij piemel wijzend. (In vertaling werd dit: Dit is mijn geweer/en dat is mijn spuit/Hier moet ik mee schieten/en daar ga ik mee uit). In alle berichten over Mitch Henriquez was sprake van het feit dat hij geroepen had dat (ook) hij een wapen bij zich had en een dame uit zijn gezelschap beweerde stellig dat hij riep dat hij een ‘pistool’ bij zich had. Pas dit weekend las ik dat hij iets riep over een ‘gun’, daarbij op zijn kruis wijzend. Hij is dus overleden als gevolg van het feit dat een paar ‘zonen van kanonnen’ niet op de hoogte waren van het feit dat ‘gun’ slang is voor ‘lul’.

Waarom niet gereanimeerd

In uw krant is verscheidene malen aandacht besteed aan het overlijden van de heer Mitch Henriquez. Op televisie zag ik de beelden van het krachtige onder controle brengen Henriquez en even later de pogingen de duidelijk bewusteloze arrestant op te kloppen om hem daarna als een zak aardappelen in een politiebusje te leggen. Mijn onmiddellijke reactie was: reanimeren, snel nu! Het is uiterst tragisch dat geen van de betrokken agenten zag in welke toestand zij hem door hun eigen handelen (wurging) hadden gebracht. Zouden de agenten, in plaats van op te kloppen, direct zijn gaan reanimeren (tenslotte hebben zij hiervoor een cursus gevolgd), dan zou het verloop waarschijnlijk heel anders zijn geweest. De heer Henriquez had waarschijnlijk zijn familie en Aruba terug gezien en de agenten waren mogelijk als helden geëerd.

Dr. N.P.J.B.Sieverink

Schaken in Lux

U vergeet het narrenmat

In het interview met de dochter van Hein Donner (Vrouwen kunnen wel schaken, 4/7) wordt het Herdersmat genoemd als de allersnelste manier om een partij te verliezen. Voor de liefhebber wordt het Herdersmat nader beschreven. Een liefhebber weet echter wel beter. Een speler met de witte stukken kan al na twee zetten mat gezet worden via het Narrenmat (ook wel Gekkenmat genoemd). Het schaakspel in een Lux-interview blijft lastig.

Gerard Diependaal

Iedereen verkoopt lijf

Penetratie is het probleem

Volgens Adriaan Slooff (3/7) kan prostitutie niet onderscheiden worden van andere beroepsgroepen: iedereen stelt immers in arbeidsverhoudingen zijn/haar lichaam in dienst van een ander? Bovendien verlangt volgens hem vrijwel elke vrouw bij seksuele contacten een tegenprestatie van de man ter ‘betaling’ voor haar seksuele gunsten.

Maar, heer Adriaan, zou het essentiële verschil tussen prostitutie en andere arbeid niet zijn dat bij prostitutie het lichaam binnengedrongen wordt en het derhalve aantasting van de integriteit van het lichaam impliceert, hetgeen bij wet strafbaar gesteld is? En zou het niet zo zijn dat er bij (andere) seksuele contacten meestal sprake is van wederzijdsheid, hetgeen elke tegenprestatie overbodig maakt omdat het contact wederzijds zijn eigen beloning impliceert?

Harmen Eijzenga Auteur van Wat je ziet dat ben je zelf

Tennis

Zelfde tenue is verwarrend

Tennis is een boeiende televisiesport, maar er is één omstandigheid die me al jaren verbaast. Het komt voor dat twee tennissers op elkaar lijken en ook nog hetzelfde tenue dragen. Dan zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden. Bovendien wisselen ze regelmatig van speelhelft. De tv-kijker weet niet wie wie is en dat is een noodzakelijke voorwaarde om een wedstrijd te volgen.

Bij het judo heeft Anton Geesink dat probleem handig opgelost. De ene judoka draagt een wit, de andere een blauw pak. Zo zou een van de twee tennissers een blauwe broek kunnen dragen.

Albert van der Vliet

Tour de France

Wie stelt de dopingvraag?

De Tour de France in Nederland was een feest en een groot succes. Mooi. Maar ben ik de enige die het raar vindt dat er in de aanloop naar dit evenement geen enkele kritische vraag te horen was in onze media?

Een groot gedeelte van de renners die dit weekend op het scherm voorbij kwamen, maakt namelijk nog steeds gebruik van enige vorm van verboden prestatieverhogende middelen. En de cultuur van de wielerwereld laat zich ook anno 2015 het best vergelijken met Orwells 1984. Hadden Dionne en Wilfred in hun urendurende programma’s daar nou niet één vraagje over kunnen stellen? En had er tussen al het jubelend geel van onze belangrijkste kranten niet een klein plekje ingeruimd kunnen worden voor nuance?

Ik begrijp dat imago, ontspanning en omzet belangrijk zijn, maar de waarheid doet er toch ook nog wel toe? Of ben ik nu hopeloos naïef?

Robin Booiman

Reisverzekeringen

Men wil ons oververzekeren

De ANWB (groot in reisverzekeringen) en Eurocross Assistance (werkt voor o.a. Achmea, Agis, AXA verzekeringen) bevelen aan een reisverzekering af te sluiten. Ik twijfelde of ik met een advertorial te maken had. Vaak dekken aanvullende ziektekostenverzekeringen 100 procent van de gedeclareerde kosten en repatriëring, ook in de VS of op wintersport. Dan vormt de reisverzekering een oververzekering die alleen soelaas biedt, als het fototoestel kwijt is. En als dat 2 jaar oud is, betaalt de verzekering niet uit. Mensen doen er goed aan te controleren wat de dekking van hun ziektekostenverzekering is voor er met een reisverzekering een dubbele dekking aangeschaft wordt. Als de dekking uitgebreid is en men is bereid een risico van enkele honderden euro’s te dragen, dan heeft een reisverzekering nauwelijks zin.

G. ter Huurne

Correcties en aanvullingen

Lynchpartij Kabul

In Daders lynchpartij in Kabul alsnog vrijuit (2/7, p. 15) staat dat de betrokkenen in hoger beroep zijn vrijgesproken. Maar de doodstraf van drie daders werd omgezet in celstraffen van twintig jaar, een minderjarige kreeg tien jaar.

Meer geld, meer geluk

Van Meer geld betekent heus niet: meer geluk (E6, 19 juni) is een onjuiste versie gepubliceerd. De correcte versie is te vinden op nrc.nl.

  • Jan de Jong
  • Dr. N.P.J.B.Sieverink
  • Gerard Diependaal
  • Harmen Eijzenga
  • Albert van der Vliet
  • Robin Booiman
  • G. ter Huurne