Verziekt bestuur in villadorp

In de welvarende gemeente Bloemendaal is sprake van „een niet goed functionerende raad met ruwe omgangsvormen”, de burgemeester en wethouders voelen zich „onveilig”, de ambtenarij is lang verwaarloosd en de relatie met de inwoners is „problematisch”.

In een uiterst kritisch rapport legt waarnemend burgemeester Aaltje Emmens-Knol (PvdA) de bestuurscultuur in het dorp bloot. „Ik hoop dat het rapport als een opluchting wordt gezien. Zo van: het is gezegd. Nu kunnen we verder”, zegt ze in een interview met deze krant. Ze wil nog zeker een half jaar blijven om met alle partijen te werken aan verbetering.

Het rapport was een opdracht van Commissaris van de Koning Johan Remkes (VVD). Sinds de vorming van het college vorig jaar zijn behalve de vorige burgemeester ook twee wethouders en een gemeentesecretaris vertrokken.

De politieke macht in het dorp was jarenlang geconcentreerd bij één partij, de VVD, wat als een van de oorzaken voor de huidige bestuurscultuur wordt gezien. Ook komen veel inwoners uit het bedrijfsleven, zegt Emmens. Zij „hebben een corporate visie op het gemeentebestuur. Iedereen denkt het beter te weten.”

    • Esther Rosenberg