Bekering blijft zaak voor orthodoxen

De Israëlische regering heeft gisteren een wetsvoorstel ingetrokken dat de bekering tot het jodendom zou versoepelen. In Israël is het alleen mogelijk joods te worden via een procedure bij een orthodoxe rabbijnse rechtbank. De vorige regering, gesteund door niet-orthodoxe stromingen, wilde dat de bekeringsprocedure ook door rabbijnen van andere stromingen kan worden uitgevoerd.

Het intrekken van het voorstel kan worden beschouwd als een zege voor de twee ultra-orthodoxe partijen, Verenigd Thora-Jodendom en Shas, die na een afwezigheid van twee jaar weer terug zijn in de regering-Netanyahu.

In Israël zijn er honderdduizenden mensen, overwegend van Russische afkomst, die weliswaar naar Israël mochten verhuizen omdat ze één joodse grootouder hadden, maar die niet worden beschouwd als joden volgens de Halacha, de joods-religieuze wetten. Halachisch gezien zijn mensen alleen joods via matrilineaire afstamming. Het feit dat deze groep Israëliërs niet als joden worden beschouwd, levert hun allerlei problemen op. Zo kunnen ze niet trouwen, aangezien Israël geen burgerlijk huwelijk kent. Alleen erkende joden mogen trouwen, op gezag van het orthodoxe rabbinaat.

Voor veel Israëliërs, die zich wel joods voelen maar niet de orthodoxe geloofswetten volgen, is het orthodoxe bekeringsproces een brug te ver. (NRC)