Zij hoeft geen loon in te leveren, maar misschien wel haar baan

Foto ANP

Goed nieuws voor de werknemers van V&D: ze hoeven geen salaris in te leveren. Het loonoffer van 5,8 procent dat in januari werd aangekondigd, toen de warenhuisketen failliet dreigde te gaan, is van de baan. Het slechte nieuws is: van de vijfduizend V&D-werknemers blijven er maar 4.600 over. Daarnaast moet het personeel het met één vakantiedag minder stellen, en degenen die nog 59 moeten worden krijgen te maken met een versoberde seniorenregeling.

Dat is de uitkomst van de onderhandelingen tussen V&D en de vakbonden FNV en CNV. De partijen hebben ruim vijf maanden nodig gehad om tot een akkoord te komen.
V&D wilde structureel 10 miljoen euro per jaar bezuinigen op loonkosten – en introduceerde om die reden het gewraakte loonoffer. De bonden wilden pertinent géén loonoffer – zij vonden dat V&D maar op andere kostenposten moest besparen.

In februari stelde de rechtbank de bonden in het gelijk: V&D mocht niet zomaar eenzijdig de lonen verlagen. Het warenhuis ging in hoger beroep. Dat diende in mei. Tijdens een vijf uur durende zitting wist het gerechtshof in Amsterdam de partijen ervan te overtuigen een “open gesprek” met elkaar aan te gaan, met behulp van een bemiddelaar. En nu is er dan een akkoord tot stand gekomen.

Vierhonderd dramaverhalen

FNV-bestuurder Niels Suijker is “tevreden” dat het loonoffer van tafel is. Maar, zei hij: “De reorganisatie is natuurlijk zuur voor de vierhonderd mensen die het straks betreft.” Wat de vakbond als winst beschouwt is dat voor degenen die hun baan verliezen afspraken zijn gemaakt over een sociaal plan. “Daarmee hopen we een deel van de pijn te kunnen verzachten.”

Zijn collega Martijn den Heijer van CNV spreekt van “een akkoord met een zwart randje”. Hij is opgetogen. “Maar voor de mensen die hun baan kwijtraken is het heel triest. V&D heeft veel betrokken werknemers, die er al jaren werken. Het zijn vierhonderd dramaverhalen.”

Waar de gedwongen ontslagen precies zullen vallen is nog onduidelijk. Er zijn drie opties om banen te schrappen: op het hoofdkantoor, bij de distributiecentra en in de 63 winkels. Op het hoofdkantoor zijn in januari al vijftig banen geschrapt.

Alle 63 vestigingen van V&D in Nederland:

De vakbondsbestuurders hebben met V&D en de bemiddelaar “strikte geheimhouding” afgesproken over de inhoud van de gesprekken. “Het is positief dat we niet meer rollebollend over straat gaan, zoals de afgelopen maanden”, zegt hij diplomatiek. “Het helpt het proces niet om elkaar in de media te bestoken met van alles en nog wat.”

Nog meer ruzies

Intussen is V&D nog altijd in gesprek met de verhuurders van zijn winkelpanden om tot lagere huurlasten te komen. Ook op dit punt heeft V&D eerder dit jaar flink geruzied. Maar nu wordt, aldus V&D “vooruitgang geboekt”. Al bleek niet haalbaar om begin juli al met iedere verhuurder overeenstemming te hebben. De onderhandelingen zullen twee maanden langer duren dan gepland, omdat “de afronding van het proces wat meer tijd nodig heeft dan destijds werd ingeschat”.

    • Barbara Rijlaarsdam