RIVM: vandaag ergste smog in jaren

De ring bij Rotterdam.
De ring bij Rotterdam. Foto ANP / LEX VAN LIESHOUT

Vandaag wordt in grote delen van het land ernstige smog verwacht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht de hoogste ozonniveaus in tien jaar tijd. De concentratie die wordt verwacht kan bij iedereen klachten veroorzaken.

Dat geldt dus ook voor mensen die in goede gezondheid verkeren. De smog kan kortademigheid veroorzaken, alsook irritatie aan de keel, neus en ogen. Bij mensen met luchtwegaandoeningen kunnen klachten erger worden. Het RIVM raadt zware lichamelijke inspanning in de buitenlucht af.

Ook donderdag al flink wat smog

Ook donderdag werd in grote delen van het lang hoge ozonconcentraties gemeten. Smog als gevolg van ozon kan ontstaan door grote hoeveelheden verontreinigde stoffen in de lucht, die door zonlicht in ozon worden omgezet. Dagen met hoge ozonconcentraties zijn vaak warme dagen met veel zon en weinig wind uit het zuidoosten, zoals in juli vorig jaar ook het geval was.

Tijdelijke maatregelen, zoals het minderen van verkeer, zouden nauwelijks effect hebben. Pas als de uitstoot van verkeer en industrie structureel wordt teruggebracht, heeft dat effect op de ozonconcentratie in de lucht.

    • Casper van der Veen