BRIEVEN

Illustratie Christo Komarnitski

Risico te veel zout groter

Inderdaad was het vroeger in de tropen raadzaam extra zout in te nemen in verband met zoutverlies door transpireren. Het een-op-een vertalen hiervan naar een hittegolf in Nederland is te kort door de bocht. (Zoals briefschrijver Jongmans deed, 2/7.) Ten eerste was de zoutinname door veel meer natuurlijke voeding in de tropen aanzienlijk lager dan tegenwoordig in Nederland. Zoutgebrek kwam dan ook regelmatig voor. In Nederland krijgen wij dagelijks 7,5 (vrouwen) tot 9,9 gram (mannen) zout binnen (bron RIVM), terwijl 6 gram meer dan genoeg is. Het gevaar van zoutdepletie door overmatig transpireren is daarmee niet alleen onwaarschijnlijk, maar het risico van extra zoutinname weegt ook niet op tegen deze geringe kans. Het is waarschijnlijk daarom, dat in het hitteplan het advies daartoe – terecht – niet is opgenomen.

Klimaatverandering

Klimaat geen mening

Het is te betreuren dat Hans Wiegel in zijn commentaar op de rechterlijke uitspraak over de klimaatverandering spreekt van „een mening” van een rechter. Het is wetenschappelijk onweerlegbaar dat de mens aan de klimaatverandering bijdraagt (zie ook de column van Louise Fresco naast Wiegel, 1/7). Kennelijk is de heer Wiegel van mening dat dat niet zo is. Jammer, maar dat is zijn mening en niet op wetenschappelijke gegevens gebaseerd.

In het vonnis gaat de rechter uitvoerig in op de positie van de trias politica („Nederland kent geen volledige scheidingen staatsmachten”). Hoewel de heer Wiegel van mening is dat de kern is „of een rechter op de stoel van de politiek mag gaan zitten”, weerlegt hij de argumentatie van de rechter niet. Dat is ook niet gemakkelijk, want de zaak is complex en niet zo simpel als de heer Wiegel doet voorkomen.

Ten slotte stelt de heer Wiegel tussendoor dat we „ook in ijltempo een aantal nieuwe kerncentrales kunnen bouwen”. Het is onduidelijk wat hij bedoelt met ‘ijltempo’. In Europa zijn er twee landen die een nieuwe kerncentrale bouwen, Frankrijk en Finland. Het Franse bedrijf Areva bouwt in Finland de nieuwe centrale Olkiluoto 3: gestart in 2005, zou klaar zijn in 2009, maar volgens de laatste ramingen zou hij pas in 2018 in functie kunnen zijn. De kosten waren in 2014 opgelopen van de oorspronkelijke 3 miljard naar 6,6 miljard euro. In Frankrijk zijn vergelijkbare vertragingen ontstaan.

Is de heer Wiegel echt van mening dat wij in Nederland in „ijltempo” een aantal kerncentrales kunnen bouwen?

Nico Verhoef

Column Carolien Roelants

Bent u ook levensmoe?

Ik ben benieuwd wanneer we een artikel van de hand van Carolien Roelants (Bent u ook tegen terreur?

Ga als toerist naar Tunesië, 2/7) mogen lezen met als titel:

a. Bent u ook tegen de drachme? Ga als toerist naar Kreta.

b. Bent u ook tegen homohaat? Ga in het roze gekleed naar Iran.

c. Bent u ook tegen dictatuur? Ga als demonstrant naar Rusland.

d. Bent u ook tegen IS? Ga als christen naar Noord-Irak.

e. Bent u ook tegen het leven? Ga als westerling naar Afghanistan.

Hopelijk is haar volgende artikel even logisch en onweerlegbaar opgebouwd.

Roelof Wanders

Griekenland

Met ja is de kous nog niet af

Vermoedelijk gaan de Grieken zondag ‘ja’ stemmen. Het tweede Europese steunprogramma aan Griekenland is echter afgelopen. Het land zal een verzoek indienen voor een derde steunprogramma. Dat moet bij het permanente Europese steunfonds ESM. Echter, in het ESM-verdrag staat in de artikelen 3 en 12 dat middelen alleen mogen worden ingezet wanneer de financiële stabiliteit van de eurolanden en de eurozone als geheel in gevaar is. Nota bene: er staat ‘en’, niet ‘of’. De financiële stabiliteit van de eurozone lijkt ook bij een Grexit niet langer in gevaar. Dat zag je de afgelopen dagen ook aan de beurzen en staatsschuld van andere crisislanden: die bleven stabiel, paniek bleef uit. Ik betwijfel dus of een eventuele derde bailout door het ESM juridisch wel mogelijk is. Verstandig goed te kijken naar dit punt, voor wie denkt dat we bij een Grieks ‘ja’ van de ellende af zijn: quod non!

Peter van Dalen Europarlementariër namens ChristenUnie-SGP

Bescherming foetus

Niet schaden, wel doden

Het wordt een ingewikkelde discussie. Enerzijds zie je de morele noodzaak het nog niet geboren kind te beschermen tegen onverantwoordelijk gedrag van de moeder. Anderzijds wil je wel het recht op abortus handhaven. Dat leidt tot de morele kronkel dat je het toekomstig geboren kind geen schade mag berokkenen, maar wel mag doden.

Ton Smit

Profileren door politie

Gezond verstand?

Portemonnee gerold, naar politie om proces verbaal op te laten maken. Beschrijf de verdachte, vraagt de agent. De dief had mij uitgebreid de weg gevraagd terwijl hij mijn tas doorzocht – stom, stom. Welke huidskleur? Nee, niet zwart: lange bleke slungel. Agent knikt begrijpend: Balkan. Zo ordent zich ervaring, niet alleen bij het publiek, ook bij de politie. Vaak klopt het, soms niet, maar zo functioneert ieders primaire registratie, misschien nog uit de oertijd. Als dit idee een paar keer bevestigd is, glijdt men automatisch terug in dit spoor, hoewel wiskundige kansberekening anders leert. Wie zo’n cursus miste, valt snel terug op dit elementaire ‘gezond’ verstand.

Verleidelijk om dit discriminatie te noemen, maar waarom valt dan niemand over het discriminerende karakter van de aanduiding ‘man’ in al die berichten – hoezo zijn het altijd mannen, en dan nog meestal tussen de 18 en 25 jaar? Niet toevallig is dit precies de categorie die ooit via de dienstplicht in het gareel moest worden gedrongen en waar organisaties als Al Qaeda of IS juist naar hengelen. De overdosis testosteron die hen aanstuurt, is (in elk geval in onze westerse beschaving) alleen nog actief bij voetbalevenementen, maar elders blijkbaar nog vaak problematisch. Het temmen van te uitbundige hormonen (via opvoeding, dienstplicht of disciplinaire maatregelen) mag wat mij betreft wereldwijd bovenaan de agenda worden geplaatst. Dan kunnen vrouwen weer gewoon de straat op.

Mirjam Hommes

  • Ton Smit
  • Mirjam Hommes
  • Otto Revier
  • Nico Verhoef
  • Roelof Wanders
  • Peter van Dalen