Kabinet legt fosfaat aan banden

Beperk fosfaat door minder koeien en/of fosfaatarmer veevoer. Foto Valerie Kuypers / ANP

De toenemende hoeveelheid fosfaat (een bestanddeel van mest) van melkvee wordt aan banden gelegd. Veel fosfaat leidt tot zuurstofarm grondwater. Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken, PvdA) wil de Meststoffenwet zo wijzigen, dat voor elk melkveebedrijf jaarlijks een maximum te produceren hoeveelheid fosfaat wordt vastgesteld. Dat schreef ze gisteren aan de Tweede Kamer. Voorheen werd de hoeveelheid fosfaat van melkvee beperkt door het melkquotum, dat ruim drie decennia in Europa gold. Sinds dat quotum op 1 april is losgelaten, dreigt Nederland de Europese limiet voor fosfaatproductie te overschrijden. Door het wegvallen van het melkquotum houden Nederlandse boeren steeds meer koeien. Anders dan bij varkens en pluimvee wordt het systeem om de hoeveelheid fosfaat te beperken bij melkvee niet gebaseerd op het aantal dieren op een bedrijf, maar op de fosfaatproductie per koe, opdat fosfaatreductie, bijvoorbeeld door fosfaatarm voer, loont. (NRC)