Asscher: ophef ‘ontslaggolf’ is hysterisch

Ook bij kantonrechtbanken in grote steden piekte het aantal ontslagaanvragen in aanloop op wijziging ontslagrecht

Is er een ‘ontslaggolf’ nu het ontslagrecht per 1 juli is gewijzigd met de nieuwe Wet werk en zekerheid? Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) noemde de ophef in de media daarover „hysterisch”, zei hij gisteren tijdens een Tweede Kamerdebat. Vorige week was er bij uitkeringsinstantie UWV een piek in het aantal ontslagaanvragen, maar op kwartaal- of maandniveau zie je „amper iets”, zei de minister.

Voor bedrijven die moeten reorganiseren vervalt de ‘gratis’ ontslagroute, dus zonder ontslagvergoeding, via het UWV. Iedereen die langer dan twee jaar in dienst is, ook mensen met een los contract, heeft recht op een ‘transitievergoeding’ om een nieuwe baan te vinden (eenderde tot een half maandsalaris per dienstjaar, maximaal 75.000 euro of een jaarsalaris als dit hoger is). Vooral voor kleine bedrijven tikt deze vergoeding aan.

Het UWV „sluit niet uit” dat werkgevers voor 1 juli nog net even de gratis ontslagroute wilden bewandelen. Het aantal ontslagaanvragen verdubbelde in de laatste week van juni naar 1.450. Een UWV-woordvoerder benadrukte wel dat het aantal ontslagaanvragen een grillig verloop heeft en vaker piekt. Asscher zei dat gisteren in de Kamer ook: „Eerder dit jaar heeft het UWV pieken gezien die in de buurt kwamen van het aantal dat wij nu in de week voor 1 juli zagen.”

Asscher zei dat hij niets kon zeggen over het aantal ontslagaanvragen bij kantonrechtbanken. De landelijke cijfers zijn er ook nog niet, maar rechtbanken in grote steden zien wel degelijk pieken. De rechtbank Den Haag krijgt gemiddeld 45 ontslagaanvragen per maand. Afgelopen maandag en dinsdag kwamen er alleen al 120 aanvragen binnen, zegt een woordvoerder. De rechtbank Midden-Nederland spreekt van „tientallen” ontslagaanvragen op 30 juni. En de Amsterdamse rechtbank ontving afgelopen maand 85 aanvragen, plus maandag en dinsdag nog eens 70.

„Er zijn altijd mensen die snel nog van oude regels gebruik willen maken, maar in totaal valt het mee”, denkt arbeidsjurist Marco Veenstra van werkgeversorganisatie AWVN. „Hier zullen bijvoorbeeld werkgevers bij zitten die moeten reorganiseren en ontslag aanvragen voor zieke werknemers. De arbeidsovereenkomst van zieken kan niet worden opgezegd, maar tot 1 juli waren veel kantonrechters daar wel toe bereid. Met ingang van 1 juli kan dat niet meer.”

Er zullen ook werkgevers tussen zitten die een werknemer willen ontslaan maar een zwak dossier tegen die werknemer hebben, zegt Veenstra: „Vroeger zei de kantonrechter dan nog wel eens: ik zie dat het dossier matig is, maar het is ook niet in het belang van de werknemer om terug te keren dus we compenseren het in de ontslagvergoeding. Maar de nieuwe regels zijn heel strikt: de kantonrechter mag alleen akkoord gaan met ontslag als het dossier voldoende is en hij mag de transitievergoeding alleen verhogen bij ‘ernstige verwijtbaarheid’ van de werkgever.”