Meer bevoegdheden voor de AIVD

De geheime diensten krijgen meer bevoegdheden. Voortaan mogen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ook via de kabel grootschalig communicatie onderscheppen en opslaan. Dit was voorheen alleen toegestaan voor communicatie via de ether, maar dat onderscheid verdwijnt. Van alle communicatie verloopt tegenwoordig ongeveer 90 procent via (internet)kabels.

Vandaag komen verantwoordelijk minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie, VVD) met hun langverwachte herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Eind 2013 oordeelde de commissie-Dessens dat de huidige wet niet meer voldoet. Het onderscheid tussen kabelgebonden en draadloze communicatie is niet meer van deze tijd, zei de commissie. Nu mogen de diensten alleen bij draadloze communicatie in ‘bulk’ onderscheppen, terwijl het meeste dataverkeer tegenwoordig via internetkabels verloopt. In het nieuwe systeem vervalt het onderscheid.

Het kabinet wil het toezicht op de diensten anders regelen dan de commissie-Dessens heeft geadviseerd. Volgens Dessens zou de CTIVD, de onafhankelijke toezichthouder, het recht moeten krijgen om de diensten hun tapactiviteiten te laten staken als de privacy te veel in het geding is. Het wetsvoorstel bepaalt dat ministers alleen hun besluit hoeven te heroverwegen als de CTIVD na toetsing concludeert dat onrechtmatig toestemming voor tappen is verleend.