Inlichtingendiensten krijgen ruimere bevoegdheden

De geheime diensten krijgen meer bevoegdheden. Voortaan mogen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ook via de kabel grootschalig communicatie onderscheppen en opslaan. Dat staat in een herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, die ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Hennis (Defensie, VVD) vandaag hebben gepubliceerd. Communicatie onderscheppen was voorheen alleen toegestaan via de ether, maar het onderscheid tussen ether en kabel verdwijnt. Van alle communicatie verloopt ongeveer 90 procent via (internet)kabels. Eind 2013 oordeelde de commissie- Dessens dat het onderscheid tussen kabelgebonden en draadloze communicatie niet meer van deze tijd is.

Het kabinet wil het toezicht anders regelen dan de commissie-Dessens heeft geadviseerd. Volgens Dessens zou de toezichthouder CTIVD het recht moeten krijgen om de diensten hun tapactiviteiten te laten staken als de privacy te veel in het geding is. Het wetsvoorstel bepaalt dat ministers alleen hun besluit hoeven te heroverwegen als de CTIVD na toetsing concludeert dat onrechtmatig toestemming voor tappen is verleend.