Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Politie, recht en criminaliteit

Nee, het klimaat is geen zaak voor justitie

Dit is geen uitspraak, maar een opvatting over het klimaat. De rechter verstoort de trias politica, vindt Hans Wiegel.

De Haagse rechter mr. Hofhuis heeft geoordeeld dat de overheid ervoor moet zorgen dat de verwachte uitstoot van broeikasgassen in 2020 (fors meer dan regering en parlement hebben afgesproken), moet worden verminderd.

Om met de deur in huis te vallen: dit is een gevaarlijk besluit. Het is eigenlijk geen uitspraak van een rechtbank, maar een mening van een politiek geïnteresseerde burger, met subjectieve persoonlijke opvattingen over het klimaat.

De kernvraag is of een rechter op de stoel van de politiek mag gaan zitten. Mijn opvatting is dat mr. Hofhuis het evenwicht binnen de trias politica – de basis van ons staatsbestel met zijn scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht – heeft verstoord.

De regering zal zeker in hoger beroep gaan tegen het oordeel van de Haagse rechtbank. Onze volksvertegenwoordiging zal zich daar achter stellen, omdat dit soort uitspraken ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het parlement ondermijnen.

Hoe de landsadvocaat zich in deze zaak namens de staat te weer heeft gesteld, weet ik niet. Gezien de enorme impact van het vonnis, mag van de landsadvocaat worden verwacht dat deze in het komend hoger beroep voor het hof een geharnast pleidooi zal voeren.

Naast de ondergraving van de trias politica, heb ik nog een paar kanttekeningen bij de materiële inhoud van het vonnis.

Wat is het effect van de verdere vermindering van de CO2-uitstoot in ons land op het klimaat wereldwijd? Dat is nauwelijks meetbaar, las ik. Een paar honderdsten van een procent.

En wat zijn de kosten van deze op korte termijn gevorderde mindere uitstoot? Mogelijk zo’n 50 miljard euro!

Hoe zijn die op te brengen? Een forse belastingverhoging voor burgers en bedrijven? Diep snijden in de lonen en de uitkeringen? Allemaal politieke vragen. Een kleine opmerking terzijde: we zouden ook in ijltempo een aantal nieuwe kerncentrales kunnen bouwen. Die stoten geen CO2 uit, zoals we weten.

Ook een politieke keuze.

Ik durf het haast niet op te schrijven, maar jaren geleden noemde het enige Nederlandse lid van de Club van Rome, wijlen professor Frits Böttcher, de alarmverhalen over het klimaat niet onderbouwd.

Een aantal dagen geleden zei professor Tol, hoogleraar klimaateconomie, precies hetzelfde: „Het idee dat de Nederlandse bevolking erg kwetsbaar voor het klimaat is, is mesjogge.” Hij zei dat in de Volkskrant van zaterdag.

Terug naar de kern. De Haagse rechter tast in feite de trias politica en zo de basis van onze parlementaire democratie aan. Dat alleen al is onaanvaardbaar.