Dekker: ook scholen stichten op basis van ‘goed onderwijs’

Ouders en schoolbesturen moeten makkelijker een school op basis van een pedagogisch concept of “goed onderwijsidee” kunnen oprichten. En ieder die een school begint, moet voortaan een kwaliteitsplan indienen. Staatsecretaris Sander Dekker (VVD, Onderwijs) kondigt hiervoor vandaag in een brief aan de Tweede Kamer “een ingrijpend voorstel” aan.

Foto ANP / Martijn Beekman

Ouders en schoolbesturen moeten makkelijker een school op basis van een pedagogisch concept of “goed onderwijsidee” kunnen oprichten. En ieder die een school begint, moet voortaan een kwaliteitsplan indienen. Staatsecretaris Sander Dekker (VVD, Onderwijs) kondigt hiervoor vandaag in een brief aan de Tweede Kamer “een ingrijpend voorstel” aan.

Zo wil Dekker het begrip ‘richting’ schrappen uit een aantal onderwijswetten. Nu kunnen scholen alleen gesticht kunnen worden als ze tot een onderwijskundige of erkende levensbeschouwelijke richting behoren. Het verzuilde systeem is niet meer van deze tijd, vindt Dekker. Volgens hem moeten leerlingen en ouders een school kunnen kiezen die past bij hoe mensen nu tegen de wereld aankijken.

Scholen zonder richting krijgen nu geen kans

Dekker wil ook de stichtingsnorm aanpassen. Wie een school start, moet aantonen dat er genoeg leerlingen komen. Daarvoor worden prognoses gebruikt op basis van bevolkingsdata naar religie. Maar omdat ouders vaak niet meer op grond van geloof een school kiezen, kloppen de prognoses meestal niet. Het leidt er toe dat scholen zonder richting geen kans krijgen: op papier lijkt er weinig animo.

Daarbij speelt ook dat scholen zonder richting (de algemeen bijzondere scholen) nu weinig ruimte krijgen. Ze vallen onder één noemer. Zo kan een Jenaplanschool niet opgericht worden in de buurt van een Daltonschool.

Dekker wil ook betere garanties voor financiële haalbaarheid en kwaliteit. Daarom wil hij een ‘startdocument’, met daarin het onderwijsconcept en een financiële planning.

    • Juliette Vasterman