Werkgevers in 2016 kwart miljard minder kwijt aan WW-premie

Twee belangstellenden bekijken de etalage van een uitzendbureau. Foto: ANP / Ilvy Njiokiktjien

Werkgevers zijn volgend jaar een kwart miljard minder kwijt aan de sectorpremies voor de WW. Door het economisch herstel maken flink minder mensen gebruik van een werkloosheidsuitkering dan was verwacht, schrijft het UWV vandaag. Het verschilt wel per bedrijfssector hoe hoog het voordeel is.

De raming is gunstiger dan het UWV in januari voorzag, omdat het economische herstel sneller doorzet. Het UWV laat weten dat het aantal WW-uitkeringen hierdoor dit jaar naar verwachting afneemt tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind volgend jaar.

De sectorspecifieke WW-lasten voor werkgevers komen door de daling volgend jaar uit op 6,2 miljard euro. De gemiddelde premie die werkgevers kwijt zijn aan de WW daalt hierdoor van 2,16 naar 1,77 procent. In 2013 bedroeg de gemiddelde premie nog 2,68 procent.

Sectorspecifiek

Met de sectorspecifieke premies wordt een per sector een fonds gevuld, en daaruit wordt het eerste halfjaar WW betaald. Wat de precieze premie wordt voor werkgevers, verschilt daarom wel per bedrijfssector.

Het herstel van het aantal WW-uitkeringen is volgens het UWV het duidelijkst zichtbaar in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In andere sectoren, zoals de zorg en de financiële dienstverlening gaan echter juist banen verloren en stijgen de WW-lasten.

Of de totale WW-premie voor werkgevers ook naar beneden gaat, is afhankelijk van het kabinet. De werkloosheidsuitkering na het eerste halfjaar wordt namelijk betaald uit het algemene WW-fonds van het rijk, waaraan de werkgevers ook een bijdrage leveren. De premie daarvoor wordt door het kabinet vastgesteld. De afgelopen jaren kampte dit fonds steeds met een tekort.

    • Eva Smal