Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

‘We kunnen ook daten met Tel Aviv, we hoeven niet te trouwen’

Leider PvdA Amsterdam

Komt er nou wel of niet een stedenband tussen Tel Aviv en Amsterdam? De PvdA legt uit.

Een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad bleek twee weken geleden tegen het voornemen van burgemeester Van der Laan om een stedenband aan te knopen met Tel Aviv en Ramallah. Daaronder ook de fractie van de PvdA, zijn partijgenoten. „Teleurstellend”, noemde de burgemeester de opstelling van de tegenstanders. Vandaag stemt de raad over de kwestie.

Fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA gaat voor het nieuwe voorstel stemmen, waarin de burgemeester aankondigt in september eerst in Tel Aviv nieuw onderzoek te doen voor de raad over een vorm van samenwerking beslist.

Waarom bent u tegen een stedenband met Tel Aviv en Ramallah?

„We hebben gezien dat de term ‘stedenband’ tot emoties van alle kanten leidde en polarisatie in de stad verhoogde. Die moet je niet voeden. Kijk liever naar een manier waarop je kunt samenwerken om verbinding en verzoening te bewerkstelligen.

„Samenwerking geeft meer flexibiliteit. Samenwerking biedt de kans om bewoners van beide steden te laten kennismaken, of om ze hier uit te nodigen om met elkaar te praten. Maandag waren er twee vertegenwoordigers uit Tel Aviv in Amsterdam, op uitnodiging van het CIDI, en een van hen zei: ‘We kunnen ook daten, we hoeven niet te trouwen.’ ”

Dus het zit in de term ‘stedenband’?

„Ja, die roept die emotie op. Maar het is meer dan dat. Een stedenband is een vast verband – die zal continu tot discussie leiden. Bij alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt, zullen mensen weer de vraag opwerpen of je die stedenband wel moet aanhouden.”

Demonstranten weten nu dat ‘polarisatie in de stad’ genoeg is om voorstellen over Israël te torpederen.

„Juist door een flexibele samenwerking heb je steeds de mogelijkheid om meer of minder intens contact te onderhouden.”

D66 wees erop dat de raad anderhalf jaar geleden de criteria heeft verruimd, juist om een stedenband met Tel Aviv mogelijk te maken.

„Na de discussie stuurde de burgemeester de raad een brief ter kennisneming, waarin stond dat op basis van dat nieuwe criterium onderzoek mogelijk is naar samenwerking met Tel Aviv. Dáár is geen raadsdebat over geweest. We hebben dus niet gezegd: laten we een stedenband smeden.

„Naar aanleiding van de gevechten rond Gaza vorige zomer heeft het college juist in de raad gezegd: gezien de situatie zetten we ons voornemen even in de koelkast. En ineens kwam daar de stedenband.”

Voelde u zich daardoor overvallen?

„Nou, we wisten niet dat die zou komen. Ik heb dus niet het gevoel, zoals D66, dat we de burgemeester op pad hebben gestuurd om dit te tekenen.”

Heeft u veel reacties gekregen?

„Ik heb nog nooit zoveel reacties gekregen. Sommigen steunden me. Sommige mensen zijn ronduit kwaad. Er zijn krachttermen gebruikt. Ik ben antisemiet genoemd. Ik heb er met veel partijgenoten over gesproken, dat mag u best weten, ook Joodse leden. Ik heb geprobeerd het uit te leggen en de meeste mensen begrepen ons standpunt toen wel.”

Burgers die inspraken, stelden in de raadsvergadering dat in Israël een apartheidsregime is. Is de PvdA in Amsterdam het daarmee eens?

„We moeten geen internationale politiek bedrijven in de gemeenteraad.”

Van der Laan zegt: de stedenband is helemaal niet van de baan.

„Hij houdt de deur open. Wij ook. Het doel van het onderzoek in september is niet: een stedenband. De burgemeester en wij hebben naar een middenweg gezocht en die gevonden in het nieuwe voorstel. Maar in de gepolariseerde verhoudingen wordt dat niet als een middenweg ervaren.

„Ik heb zelf het gevoel: we hebben een rechte koers gevaren. De voordracht is aangepast en dat is meer dan een cosmetische aanpassing. Een onderzoek naar een manier om met die twee steden samen te werken is voor mijn fractie acceptabel. Wij zullen nog een motie indienen met de suggestie ook de band tussen Tel Aviv en Ramallah onderling te bevorderen.”

Is dat geen internationale politiek?

„Het is een bescheiden bijdrage. Ook een druppel helpt een gloeiende plaat afkoelen.”