Onafhankelijke toets bij tappen van gesprekken advocaat-cliënt

Inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten stoppen met aftappen van vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. Een onafhankelijk orgaan moet eerst de bevoegdheid krijgen het afluisteren vooraf te toetsen en tegen te houden, zo heeft de Haagse rechter bepaald. Wordt het beleid binnen zes maanden niet bijgesteld, dan moet de staat deze praktijk staken. Volgens huidig beleid moet alleen een minister voorafgaand toestemming geven. Het kort geding was aangespannen door advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, dat veel mensenrechtenzaken doet, en de vereniging van strafrechtadvocaten. (NRC)