Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Studietoeslag fors lager voor gehandicapten

De hoogte van de studietoeslag van gehandicapte Nederlandse studenten hangt sterk af van de gemeente waar zij wonen. Ook krijgen ze vaak veel minder dan in 2014. Dat blijkt uit een rondvraag van NRC onder 43 gemeenten verspreid over het land. Studenten uit Lisse, Noordwijk en Amsterdam krijgen maximaal 340 euro per maand, studenten uit Leeuwarden maximaal 42 euro – acht keer zo weinig.

De studietoeslag is bedoeld om doorleren aantrekkelijker te maken voor gehandicapte studenten. Het geldbedrag compenseert studenten die door hun handicap geen bijbaan kunnen krijgen. Naar schatting maken dit jaar tienduizend studenten van de toeslag gebruik.

Studietoeslag sinds dit jaar onder Participatiewet

Tot en met 2014 gold een landelijke, uniforme toeslag van maximaal 340 euro per maand. Sinds dit jaar valt de studietoeslag onder de Participatiewet, en stellen gemeenten de hoogte van de toeslag vast. In maart meldde vakblad Binnenlands Bestuur na een voorlopige inventarisatie al dat de lokale verschillen fors waren. Gemeenten hadden uiterlijk tot vandaag om het definitieve bedrag vast te leggen in hun verordeningen.

In het overgrote deel van de door NRC ondervraagde gemeenten – bijna 85 procent – blijken studenten minder geld te krijgen dan vorig jaar. In ruim de helft van de gemeenten is de toeslag zelfs drie keer zo laag als vorig jaar – of nog lager. Studenten uit Heerenveen krijgen, net als in Leeuwarden, 42 euro per maand, studenten uit Gorinchem, Molenwaard en Zederik maximaal 50 euro. Studenten uit Den Haag krijgen 100 euro per maand, studenten uit Diemen – net als Amsterdammers – 340 euro.

De overheveling van de studietoeslag naar gemeenten is niet gepaard gegaan met een bezuiniging op het budget. Maar het geld dat gemeenten krijgen, is niet ‘geoormerkt’: ze kunnen het naar eigen believen besteden.

Argumenten toeslaghoogte verschillen sterk

De argumenten die gemeenten aanvoeren voor de gekozen toeslaghoogte lopen sterk uiteen. Gemeente Buren heeft het advies opgevolgd van een ingehuurd adviesbureau en komt uit op 50 euro per maand, Brummen (83 euro per maand) heeft navraag gedaan bij andere gemeenten, Enkhuizen (100 euro) neemt als ijkpunt de hoogte van de studiebeurs voor een thuiswonende student en Hillegom (340 euro) de studietoeslag van vorig jaar .

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) benadrukt het belang van de “beleidsvrijheid” van gemeenten.

“Daardoor kan het beleid in zekere mate en altijd binnen de grenzen van de wet van gemeente tot gemeente verschillen. Dat is een keuze geweest bij de decentralisaties.”