Hier moeten de Grieken ja of nee tegen zeggen

Foto Reuters

Wie heeft er gelijk? Zal het voorstel van de Eurogroep en het IMF de Grieken echt helpen?

Nee

De Griekse premier Tsipras laat er geen misverstand over bestaan. De economische hervormingen die de Eurogroep en het IMF van Griekenland eisen, fnuiken het economische herstel en “ondermijnen” de samenleving als geheel. De Grieken kunnen dus niet anders dan ‘nee’ stemmen zondag.

Ja

De Eurogroep en het IMF zien het héél anders. Zij stellen juist dat de hervormingen Griekenland er weer bovenop zullen helpen. En dat de Griekse regering haar burgers een valse voorstelling geeft van wat de eisen betekenen. Een nee-stem zou catastrofaal zijn. Grieken kunnen dus zondag maar beter ja stemmen.

Ja

Economen zijn er verdeeld over. “Eigenlijk zijn we aanbeland in de tragische situatie dat voor gewone Grieken een deal beter is dan geen deal”, stelt Valentijn van Nieuwenhuijzen van vermogensbeheerder ING Investment Partners. “Geen deal zou betekenen dat Griekenland de komende twee jaar in een veel ernstigere depressie terechtkomt, met banken die sluiten, scherp stijgende werkloosheid en dalende inkomens.”

Nee

Andere economen stellen juist dat de Grieken wel gek zouden zijn als ze akkoord gaan. De bekende Amerikaanse econoom Paul Krugman riep in een column in de New York Times de Grieken op om ‘nee’ te stemmen. Volgens hem heeft Griekenland al zeer zwaar bezuinigd, waardoor het begrotingstekort nu eigenlijk weer positief zou moeten zijn. Maar dat is niet het geval juist vanwege de blinde bezuinigingen die moesten van Europa. Dat heeft de groei de nek omgedraaid.

Wat staat er eigenlijk in het voorstel?

Griekenland wordt geacht nieuwe begrotingen op te stellen die dit jaar resulteren in een begrotingsoverschot van 1 procent, en uiteindelijk in 2018 in een overschot van 3,5 procent. Om dat te bereiken, moet Griekenland het volgende doen:

1. Btw-verhoging
De btw moet worden verhoogd tot 23 procent. Voor basisvoedsel, energie, hotels en water geldt een verlaagd tarief van 13 procent en voor medicijnen, boeken en theater een ‘super- verlaagd’ tarief van 6 procent. Opbrengst: bijna twee miljard euro per jaar.

2. Fiscale structurele maatregelen
Ook bij de inkomstenbelastingen moet Griekenland maatregelen nemen om belastingontduiking te voorkomen. Zo moet de definitie van wie een boer is, worden aangescherpt en moet er een einde komen aan belastingvoordeeltjes voor boeren. Bovendien moet de vennootschapsbelasting omhoog, van 26 naar 28 procent. Het defensiebudget moet jaarlijks met 400 miljoen euro omlaag.

3. Pensioenhervormingen
“De autoriteiten erkennen dat het pensioenstelsel niet toekomstbestendig is en fundamentele hervormingen behoeft”, zo luidt de eerste dwingende zin onder het kopje ‘pensioenhervormingen’. Het vervroegd pensioen moet geschrapt en de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Ook moeten de pensioenpremies omhoog.

4. Overheid, justitie en anti-corruptie
Minder ambtenaren, en hun salarissen moeten meer in verhouding staan tot hun bewezen capaciteiten. Voor eind juli moet er een herzien plan zijn om de corruptie aan te pakken. Daarnaast moet de financiering van politieke partijen transparanter en moet politieke inmenging worden bestreden.

5. Belastingdienst
De huidige Griekse belastingdienst moet worden vervangen door een nieuwe, onafhankelijke fiscus. Die moet, met hulp van EU-fondsen, een beter systeem voor elektronische betalingen opzetten, vermoedelijk omdat die beter te controleren zijn.

6. Financiële sector
De Grieken moeten onder andere maatregelen nemen om genationaliseerde banken weer in private handen te brengen door internationale strategische investeerders aan te trekken.

7. Arbeidsmarkt
De regelingen voor cao-onderhandelingen en collectief ontslag moeten worden herzien, naar Europees voorbeeld. Zwart werk moet bestreden, om zo de concurrentiekracht van legale ondernemingen te versterken, werknemers te beschermen en belastinginkomsten te vergroten.

8. Consumentenmarkt
Gesloten beroepen als ingenieur en notaris moeten worden geopend en de markten voor verhuur aan toeristen en voor veerpontverbindingen worden geliberaliseerd. De gasmarkt wordt hervormd en elektriciteitsbedrijf ADMIE moet worden geprivatiseerd.

9. Privatisering
Nog meer privatiseringen: op het lijstje staan onder meer de regionale vliegvelden, het spoorbedrijf TRAINOSE en de havens van Pireaus, Thessaloniki en Hellinikon.

We zullen dansen

    • Chris Hensen
    • Wilmer Heck