En wat staat er in dat voorstel?

Wat staat er precies in het voorstel van de Eurogroep en het IMF waar de Grieken zondag in het referendum ‘ja’ of ‘nee’ tegen moeten zeggen?

Het voorstel begint met de doelstellingen voor begrotingsoverschotten in de komende jaren. Griekenland wordt geacht een nieuwe begroting op te stellen voor de rest van 2015 en voor de periode 2016-2019. Die begrotingen moeten dit jaar resulteren in een begrotingsoverschot van 1 procent, in 2016 van 2 procent, in 2017 van 3 procent en in 2018 in een overschot van 3,5 procent van het bruto binnenlands product. Om dat te bereiken, moet Griekenland van de eurozone en het IMF de volgende maatregelen nemen:

» Btw-verhoging

De btw in Griekenland moet worden verhoogd tot 23 procent. Voor basisvoedsel, energie, hotels en water zal een verlaagd tarief gelden van 13 procent en voor medicijnen, boeken en theater een ‘super-verlaagd’ tarief van 6 procent.

Dit moet leiden tot verhoogde belastinginkomsten van bijna twee miljard euro per jaar.

Deze verhogingen kunnen eind 2016 worden heroverwogen, onder de voorwaarde dat er maatregelen worden genomen om de inbaarheid van de btw te verbeteren en ontduiking te voorkomen.

» Structurele fiscale maatregelen

Ook bij de inkomstenbelastingen moet Griekenland maatregelen nemen om belastingontduiking te voorkomen. Zo moet de definitie van wie een boer is, worden aangescherpt en moet er een einde komen aan belastingvoordeeltjes voor boeren.

Bovendien moet de vennootschapsbelasting omhoog, van 26 naar 28 procent.

Daarnaast moet Griekenland nog een reeks andere fiscale maatregelen nemen, waaronder een verhoging van de vermogensbelasting en het wegnemen van belastingvoordelen voor de scheepvaartindustrie.

Het uitgavebudget van defensie moet jaarlijks met 400 miljoen euro omlaag en, om extra geld in het laatje te brengen, moet er worden begonnen met de uitgifte van 4G- en 5G-licenties voor mobiele telefonie.

» Pensioenhervormingen

„De autoriteiten erkennen dat het pensioenstelsel niet toekomstbestendig is en fundamentele hervormingen behoeft”, zo luidt de eerste dwingende zin onder het kopje ‘pensioenhervormingen’. De kredietverschaffers eisen hervormingen die in 2016 tot een besparing van een kleine twee miljard euro moeten leiden. Daarvoor moet het vervroegd pensioen worden geschrapt en de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Ook moeten de pensioenpremies omhoog.

» Overheid, justitie en anti-corruptie

Griekenland moet het aantal ambtenaren verder terugdringen en ervoor zorgen dat hun salarissen meer in verhouding staan tot hun bewezen capaciteiten. De kwaliteit van het statistisch bureau moet worden verbeterd en het land moet voor eind juli een herzien plan presenteren om de corruptie aan te pakken. Daarnaast moet de financiering van politieke partijen transparanter en moet ervoor worden gezorgd dat anti-corruptie-onderzoeken gevrijwaard blijven van politieke inmenging.

» Belastingdienst

De huidige Griekse belastingdienst moet volgens de Eurogroep en het IMF volledig op de schop en worden vervangen door een nieuwe, onafhankelijke fiscus. Die zou behalve met de eerder genoemde belastingontduiking de strijd moeten aanbinden met, onder meer, de smokkel van benzine. Ook zou deze nieuwe belastingdienst, met hulp van EU-fondsen, een beter systeem voor elektronische betalingen moeten opzetten, vermoedelijk omdat die beter te controleren zijn door de fiscus.

» Financiële sector

De Grieken moeten onder andere maatregelen nemen om genationaliseerde banken weer in private handen te brengen door internationale strategische investeerders aan te trekken.

» Arbeidsmarkt

De huidige regelingen voor cao-onderhandelingen en collectief ontslag moeten worden herzien, waarbij gekeken moet worden naar de manier waarop dit elders in Europa is geregeld. Daarnaast nemen de autoriteiten maatregelen om zwart werk te bestrijden, om zo de concurrentiekracht van legale ondernemingen te versterken, werknemers te beschermen en belastinginkomsten te vergroten.

» Consumentenmarkt

Gesloten beroepen als ingenieur en notaris moeten worden geopend en de markten voor verhuur aan toeristen en voor veerpontverbindingen worden geliberaliseerd. De gasmarkt wordt hervormd en het elektriciteitsbedrijf moet worden geprivatiseerd. Er wordt bovendien geïnvesteerd in hernieuwbare energie en in energiebesparing. Ook moeten maatregelen worden genomen om de administratieve lasten terug te dringen.

» Privatisering

Op het lijstje met te privatiseren instellingen en ondernemingen staan onder meer de regionale vliegvelden, het spoorbedrijf TRAINOSE en de havens van Pireaus, Thessaloniki en Hellinikon.