Death Camp Treblinka: Survivor Stories

None

BBC-documentaire waarin de laatste twee nog levende gevangenen van het Poolse concentratiekamp Treblinka aan het woord komen. In dit beruchte kamp vonden in ruim een jaar tijd bijna 900.000 mensen de dood, voor het overgrote deel joden. Omdat Treblinka nooit is bevrijd, zijn de enige overlevenden degenen die wisten te ontsnappen. In augustus 1943 brak een grootschalige opstand uit, waarbij een groep gevangenen erin slaagde te ontkomen. Samuel Willenberg wist Warschau te bereiken, sloot zich daar aan bij het verzet en speelde een rol tijdens de

opstand van Warschau in 1944. Kalman Taigman is als getuige opgetreden in het proces tegen Adolf Eichmann, een van de hoofdverantwoordelijken van de systematische jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Taigman is in 2012 aan een hersentumor overleden. De getuigenissen zijn in het geval van Treblinka altijd cruciaal geweest. Na de opstand is het kamp met de grond gelijkgemaakt en pas vorig jaar kwam uit archeologisch onderzoek fysiek bewijs boven water van twee gaskamers.

Hans Kingma