China zorgt voor doorbraak met concreet klimaatplan

China wil zijn uitstoot van broeikasgas verminderen. Dat is een doorbraak in de aanloop naar de klimaattop in Parijs.

Spectaculaire groei Chinese windenergie

China, de grootste uitstoter van vervuilende broeikasgassen in de wereld, heeft voor het eerst formeel beloofd zijn CO2-emissies te verminderen. Ook zal de tweede economie van de wereld de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, kolen in het bijzonder, versneld afbouwen.

Dat blijkt uit het klimaatplan dat premier Li Keqiang gisteren indiende bij de Verenigde Naties. „China’s uitstoot van kooldioxide zal pieken in 2030, maar wij gaan hard werken om dit doel te vervroegen”, zei Li in het Parijse Élysée met de Franse president François Hollande aan zijn zijde.

Niet eerder committeerde China zich aan een concrete klimaatdoelstelling. Het land zag zichzelf tot voor kort als een ontwikkelingsland en kon daarom niet verplicht worden reducties op zich te nemen. De VS gebruikten dat jarenlang als excuus om onder hun verplichtingen uit te komen.

China wil dat de VN-klimaattop die eind dit jaar in Parijs wordt gehouden een succes wordt. Mocht de top toch mislukken, zoals die in 2009 in Kopenhagen, dan zal dat niet aan China liggen. Doel van de Parijse top is afspraken te maken die moeten voorkomen dat de wereld door de uitstoot van broeikasgassen meer dan 2 graden Celsius opwarmt.

Nationale klimaatplannen vormen de bouwstenen voor een akkoord. De plannen van China, goed voor 29 procent van de wereldwijde uitstoot, en de VS (15 procent) zijn daarbij doorslaggevend. Het gisteren ingediende Chinese plan vloeit voort uit het politieke akkoord dat de Amerikaanse president Barack Obama en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping vorig jaar november in Beijing sloten.

China zal de afhankelijkheid van kolen en olie verminderen. In technische termen heet dat: de „koolstofintensiteit per eenheid bruto nationaal product” terugdringen met 60 tot 65 procent in 2030. Dat is vergeleken bij eerdere, mondelinge toezeggingen in de VN een aanscherping.

China wil wereldleider worden op het gebied van hernieuwbare energie. Daarvoor worden op grote schaal zonne- en windenergieparken aangelegd en het aantal kerncentrales drastisch uitgebreid. De bouw van dammen met waterkrachtcentrales gaat onverminderd door. Ook wordt de wetgeving voor het bouwen van elektriciteitscentrales en chemiefabrieken aangescherpt.

Volgens Li Shuo van Greenpeace China laat het plan zien dat de Chinese autoriteiten op het hoogste niveau een internationale afspraak willen maken. „China zou meer en veel sneller de uitstoot kunnen verlagen, maar er is gekozen voor een veilige, conservatieve doelstelling”, aldus Li Shuo in een e-mail. De Greenpeace-activist vindt het jammer dat China niet duidelijk maakte hoe snel de uitstoot zal toenemen voor de piek in 2030.

    • Oscar Garschagen