Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Schippers belooft ‘sluitende aanpak’ verwarde personen in elke gemeente

De opvang en zorg voor verwarde mensen wordt verbeterd. Minister Schippers belooft dat er voor het einde van dit jaar in iedere gemeente “een sluitende aanpak” komt die de problematiek met verwarde personen moet verkleinen, zo schrijft zij in de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Foto ANP / Bart Maat

De opvang en zorg voor verwarde mensen wordt verbeterd. Minister Schippers belooft dat er voor het einde van dit jaar in iedere gemeente “een sluitende aanpak” komt die de problematiek met verwarde personen moet verkleinen, zo schrijft zij in de hoofdlijnen van een plan van aanpak dat vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Schippers zegde de Kamer vorige maand toe nog voor de zomer met een plan van aanpak te komen voor de omgang met verwarde personen. Vanwege het Kamerdebat dat morgen wordt gehouden over het rapport van de commissie-Hoekstra, die onderzocht wat er misging rond de zaak van Bart van U., stuurde zij vanmiddag al de hoofdlijnen van dit plan naar het parlement. Van U. is de man die ervan wordt verdacht oud-minister Els Borst en zijn eigen zus te hebben gedood.

De commissie-Hoekstra stelde vorige week in een rapport dat politie en OM bijna niets deden met signalen dat Van U. een gevaar was voor de samenleving. Uit het horen van zo’n veertig personen bleek dat bijna alles mis ging wat mis kon gaan. De commissie kritiseerde vooral het huidig functioneren van het OM, waar het volgens de commissie ontbreekt aan “leiding, gezamenlijkheid en eenheid”. Bij het OM moet “zorgvuldige en volledige besluitvorming” komen, terwijl ook de interne informatie-uitwisseling en die met de politie verbetering behoeft.

‘Persoonlijk plan’ beloofd voor verwarde mensen

De commissie dringt in het rapport aan op betere en onmiddellijke aanpak van personen met psychische problemen. Daartoe geeft Schippers in het plan met hoofdlijnen nu een voorzet. Gemeenten, justitie, politie en geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten nauwer gaan samenwerken als het om verwarde personen aankomt en een “persoonlijk plan” voor deze mensen opstellen. Als een verward iemand bijvoorbeeld geen zorgverzekering heeft, dan regelen de gemeente en zorgverzekeraars dat, aldus Schippers in het plan.

Schippers schrijft aan de Kamer dat het plan van aanpak de komende tijd nader wordt uitgewerkt, hoewel er dus nu al met elementen aan de slag wordt gegaan. De minister stuurt na de zomer de stand van zaken naar de Tweede Kamer.

Lees ook: het achtergrondverhaal ‘Neem gevaar geesteszieke serieuzer’