Brieven

Koe laat scherpe winden

Vegetarisch eten helpt broeikasgassen te verminderen. Maar zuivel is ook slecht voor het klimaat, want runderen stoten het krachtige methaangas uit. Veganistisch eten dus.

Klimaat kent dogmata

De paus klimaatactivist: wij zijn verheugd dat er binnenkort een encycliek uitkomt waarin staat dat de mens opwarming van de aarde veroorzaakt. Dit onbewezen leerstuk wordt zo officieel ondergebracht waar het thuishoort, de religie.

Peter Bloemers Hugo Bloemers

Nominaal loon

Ook informele economie

Prachtige redenatie van Sweder van Wijnbergen over nominaal loon versus prijsindex. Hij gaat er wel aan voorbij dat er naast de formele economie ook een significante informele economie bestaat die juist gedreven is door de enorme wig tussen bruto- en nettoloon. Als werknemer in loondienst heb ik enorm baat bij een verlaging van deze wig. Als ingenieur kan ik niet zwart bijbeunen.

Peter van Zoest

Correcties en aanvullingen

Energiesubsidie

In de factcheck over fossiele energie (10/6, p. E5) stond een IMF-rapport „waaruit bleek dat fossiele energie wereldwijd jaarlijks met ruim 5.000 miljard euro wordt ‘gesubsidieerd’.” Het ging om dollars, en om energie in het algemeen; niet alleen fossiele.