‘Wij van het spoor zijn een klein en kwetsbaar clubje’

Topman ProRail over fouten bij aanbesteding.

Spoorbeheerder ProRail heeft fouten gemaakt bij het aanbesteden van spooronderhoud. Vier onderhoudscontracten met spooraannemers zijn in strijd met aanbestedingsregels verlengd van 3,5 naar 10 jaar. Hierdoor kan ProRail pas in 2024, en niet zoals afgesproken in 2017, voldoen aan de wetgeving voor openbare aanbesteding.

Dat blijkt uit een onderzoek van PWC, verricht in opdracht van de raad van commissarissen van ProRail. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, enig aandeelhouder van de vennootschap ProRail namens de staat, en de commissarissen zijn onvoldoende geïnformeerd over de onrechtmatige contractverlenging begin 2014 door de directie. Interne waarschuwingen werden door de directie ‘afgekocht’ met vrijwaringen voor kritische medewerkers.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (PvdA) liet de Tweede Kamer gisteravond weten dat de handelwijze wat haar betreft „niet door de beugel kan”. Voor ProRail moeten de praktijken een kwestie zijn van „eens en nooit meer”.

Pier Eringa trad op 1 april aan als president-directeur van ProRail. Het is zijn 85ste dag. „Normaal krijg je 100 dagen om de balans op te maken.”

Wat vindt u het meest kwalijke van wat er is gebeurd?

„Het spoor is een klein en kwetsbaar clubje. Er is één grote vervoerder en er zijn vier aannemers. Met dat clubje moeten we de balans zien te vinden tussen principieel en praktisch. Hier is te veel gekozen voor praktisch. Er was te weinig afstand tussen ProRail en de aannemers. Ik zie dat niet per se als kwalijk of crimineel. Natuurlijk moeten we ons aan de regels houden. Maar ik vraag ook aandacht voor de andere kant: waarom hebben ze dit gedaan? Niet voor persoonlijke verrijking, maar omdat ze dachten dat de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor erbij gebaat waren.”

PWC constateert dat ProRail te zwak staat tegenover de aannemers. Bent u het daarmee eens?

„Ja, dat vind ik ook. Wij zijn de opdrachtgever, wij gaan over het spoor. Het kan niet zo zijn dat als wij informatie nodig hebben dat de aannemers zegt: helaas pindakaas, dat krijg je niet. ProRail moet zich steviger gaan positioneren. Dat zal gesputter van de aannemers opleveren, maar ze zullen het met mij moeten doen.”

Uw voorganger, Marion Gout, vertrok per juli 2014, maar de overige vier directieleden zijn nog in functie. Blijft dat zo?

„Binnenkort kom ik met mijn plan voor een nieuwe topstructuur. De bemensing is daar een onderdeel van.”