Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Beeldende kunst

Museumdepot is een onverantwoord risico

Rotterdam koerst af op een debacle als bij het Wereldmuseum als het plan voor het Museumdepot niet wordt gestopt, schrijven Agnes Franzen en Friso de Zeeuw.

Het Collectiegebouw wordt verdacht gemaakt, vindt Sjarel Ex, directeur van het Museum Boijmans van Beuningen. Hij zegt overal aan gedacht te hebben en wil graag een iconisch gebouw op zijn naam zetten. Deze man moet gestopt worden en dat kan nog. De gemeenteraad heeft vorige week een goed debat gevoerd om een komend museaal, stedenbouwkundig en financieel debacle te voorkomen. Uit de recente ellende met het Wereldmuseum vallen lessen te trekken.

De komende periode moeten de volgende vragen beantwoord worden. Wat voegt het gebouw eigenlijk toe aan de stad, aan de omgeving en de functies rond het Museumpark? Waarom publiek en privaat geld investeren in een elitair gebouw met een exploitatie die op drijfzand rust? De bereidheid tot extra private investering in het gebouw is mooi. Maar het grootste deel van het exploitatierisico blijft aan de gemeentelijke kant. Het Wereldmuseum kampte uiteindelijk met een jaarlijks tekort van 750.000 euro. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft de haalbaarheid van de exploitatie al in twijfel getrokken. De les van het Wereldmuseum is dat de gemeente haar controlerende taak serieuzer moet nemen en niet te goed van vertrouwen moet zijn. Dat stelt de gemeentelijke Rekenkamer in het onderzoeksrapport.

Alle argumenten van Sjarel Ex zijn door te prikken. Het aantrekken van bezoekersstromen en het tonen van depot werken is op zich prima. Maar daar is helemaal geen nieuw gebouw voor nodig, dat kan veel innovatiever in het museum en omliggende gebouwen zelf. Het Museumpark is een grindbak’’, aldus Ex. Uit deze domme opmerking blijkt dat hij de stad niet begrijpt en ver van de gewone mensen af staat. Ook de andere buurman van het park, het Erasmus MC ziet het totaal anders. De patiënten van het ziekenhuis gebruiken de groene oase die wordt verpest door een glimmend collectiegebouw. Wij kunnen leren van andere internationale steden die een balans nastreven tussen parken en de bebouwing eromheen. Laat Sjarel Ex zorgen voor een bredere programmering van Boijmans van Beuningen en daarmee vernieuwen, ook in de exploitatie. Er wordt gesproken over een gemeentelijke financiële bijdrage voor de inrichting van het park en een slimme energieoplossing. Een prima plan; de instellingen rond het Museumpark kunnen gezamenlijk tot een uitgekiende energieaanpak komen. Energieopwekking en opslag op gebiedsniveau. Dit draagt echt bij aan lagere exploitatiekosten, ook voor de omliggende panden.

En laat Ex verantwoordelijkheid tonen en zijn toewijding voor de depotwerken verbinden met instellingen rond het Museumpark. In lijn met het DWDD Pop-Up Museum, waar gastconservator Paul de Leeuw een aantal schatten kiest uit het depot van Boijmans en vanaf 29 januari 2016 presenteert in een van de zalen in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. In 2016 kan Boymans in ‘het Museumpark Rotterdam’ een nieuwe Collectietentoonstelling openen. Het op juiste wijze bewaren van de collectie kan ook op andere manieren. Stop met de plannen voor dat gebouw met een zeer risicovolle exploitatie en in totaal zeker 50 miljoen bouwkosten. Een gebouw dat een mooi park naar de verdommenis helpt.