Hoge Raad: wet opsplitsing energiebedrijven mag wél

Foto ANP / Koen Suyk

De Nederlandse wet die energiebedrijven verplicht tot opsplitsing is toch niet in strijd met het Europees recht, oordeelde de Hoge Raad vandaag.

De staat had Nederlandse energiebedrijven eerder verplicht te splitsen. Nuon en Essent hadden de splitsing al doorgevoerd toen het gerechtshof in een zaak van Eneco en Delta in 2010 bepaalde dat de staat die verplichting niet had mogen opleggen, omdat zij in strijd zou zijn met het Europees recht op vrij kapitaalverkeer. Volgens de Hoge Raad is dat dus niet het geval, meldt persdienst ANP.

De Hoge Raad verwijst de zaak van Eneco en Delta nu terug naar het gerechtshof. Het hof moet een definitief oordeel vellen over de vraag of Eneco en Delta, de enige Nederlandse energiebedrijven die niet zijn opgesplitst, zich terecht beroepen op de bescherming van eigendom op grond van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

over de wet

Oud-minister Laurens Jan Brinkhorst (D66) kondigde in 2004 de splitsingswet aan, wat veel protest van energiebedrijven opleverde. De wet zou bedrijven verplichten zich op te splitsen in een private productie- en leveringstak en een publieke transporttak. De netwerken (elektriciteitskabel en gasbuizen) zouden in handen van de staat blijven, omdat zij van strategisch nationaal belang worden geacht.

Het idee achter de splitsing is dat een gelijk speelveld ontstaat voor energiebedrijven. Consumenten kunnen dan geen extra kosten in rekening worden gebracht. Energiemaatschappijen met een eigen stroom- of gasnet, zouden een oneerlijke voorsprong hebben op concurrenten zonder zo’n netwerk. Consumenten die voor een leverancier kiezen zonder netwerk, krijgen dan een extra rekening gepresenteerd, omdat hun energieleverancier het netwerk van de concurrent moet gebruiken om de stroom of het gas bij de klant te krijgen