De Wielewaalers demonstreren elke week

De naoorlogse wijk Wielewaal verzet zich met hand en tand tegen de vernieuwingsplannen van de woningbouwcorportatie.

Wielewaal
Wielewaal

De wijk Wielewaal in Charlois gaat tegen de vlakte. Woningcorporatie Woonstad, eigenaar van de 500 sociale huurwoningen uit 1949, wil 120 miljoen euro investeren om na de sloop 600 woningen terug te bouwen waarvan 30 procent sociale huur en 70 procent (middel)dure huur en koop.

Wielewaal wordt soms aangeduid als noodwijk, wat niet helemaal correct is omdat het zo lang na het bombarde ment werd gebouwd. Toch heeft het wijkje van eenvoudige, semipermanente woningen wat weg van de zes nooddorpen die snel na het bombardement werden gebouwd om de 80.000 ontheemde Rotterdammers te huisvesten.

Na de herbouw mogen de bewoners terugkeren, maar voor de meesten zullen de nieuwe huurprijzen te hoog zijn. Daarom lanceerden zij vorig jaar een alternatief plan Van en Voor de Wielewaalers waarin ze voor 61 miljoen euro betaalbare en energiezuinige huurwoningen terugbouwen. Bouwbedrijf iQ van Ballast Nedam en financiers zijn geïnteresseerd, maar Woonstad niet. De onderhandelingen tussen beide partijen zijn vorige maand vastgelopen en bewoners zijn tot acties overgegaan.

„Woonstad heeft aangekondigd in 2016 te gaan slopen. Ondertussen ligt er nog steeds geen plan. Door een verhuurstop verloedert de wijk. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. De emoties lopen hoog op en de actiebereidheid stijgt”, zegt Herman Philips van het actiecomité. De Wielewaalers demonstreren elke week voor het hoofdkantoor van Woonstad.

PvdA, SP en GroenLinks hebben zich achter het bewonersplan geschaard. Ook de gebiedscommissie Charlois is positief uitgesproken en wil dat het plan door onafhankelijk deskundigen wordt gewogen.

Wethouder Ronald Schneider (Leefbaar) van stedelijke ontwikkeling verwijst naar de gewenste eindsituatie zoals beschreven in de Ontwikkelingsvisie De Nieuwe Wielewaal uit 2013. „Naast het belang van de zittende bewoners speelt de kans om in de Wielewaal nieuwe, draagkrachtige doelgroepen aan Rotterdam-Zuid te binden”, stelt hij in antwoord op raadsvragen.

De stad wil uiteindelijk toe naar een verhouding 30:70 procent sociale en dure woningen. Om die reden stelden de initiatiefnemers van Van en Voor de Wielewaalers in januari een alternatief voor. Eenderde van de 552 te bouwen woningen zou al direct bestemd kunnen worden voor (middel)dure huur. Door het hoge natuurlijke verloop in de wijk zullen woningen snel vrijkomen en omgezet kunnen worden naar het middeldure segment. Binnen tien jaar zou de verhoudingen dan zijn als gewenst.

Volgende week spreekt de gemeenteraad over de Wielewaal.