1.900 euro voor koffie en praatje

NRC toetst wekelijks waaraan de gemeente belastinggeld uitgeeft. Vandaag: 1.944 euro voor het project Koffie voor Geluk in het Oude Westen, dat bewoners met elkaar in contact brengt.

1 Wat is het project?

Sociaal onderneemster Madelon Stoele diende een aanvraag in voor een „bijdrage bewonersinitiatief” (maximaal 10.000 euro).

De gebiedscommissie willigde de aanvraag vorige week in omdat het project past binnen het gebiedsplan, aansluit bij het idee achter bewonersinitiatieven én toegevoegde waarde heeft voor het Oude Westen. „Het is een wijk met verschillende culturen en veel achterstand, armoede en eenzaamheid. Initiatieven die bewoners bij elkaar brengen, hoe kleinschalig ook, zijn belangrijk omdat de mensen er baat bij hebben”, zegt commissievoorzitter Suardus Ebbinge.

Aanvankelijk bedroeg de subsidieaanvraag volgens hem 2.750 euro. De aanvragers brachten dit bedrag terug tot 2.244 euro. „Na kritiek van de gebiedsverkenner op de pr-kosten voor drukwerk en een website. Het gaat om persoonlijk contact en niet zozeer om communicatie”, zegt de voorzitter. De gebiedscommissie schrapte vervolgens nog eens 300 euro. „Kosten voor de aanschaf van materiaal om de ontmoetingsplek aan te kleden. Spullen die in onze ogen niet direct nodig zijn voor het contact tussen de buurtbewoners”, aldus Ebbinge.

Zijn gebiedscommissie beoordeelt aanvragen strenger omdat ze is gekort op haar budget. Dat bedroeg vorig jaar 450.000 euro en dit jaar nog maar 280.000 euro. „We hanteren nu een puntensysteem met veel criteria en prioriteiten zoals eenzaamheidsbestrijding en vergroening van de buitenruimte.”

2 Wat kost het?

Koffie voor Geluk, zoals het project heet, kost 1.944 euro en bestaat uit twee delen: een maandelijks bakkie voor de buurt, georganiseerd door de aanvraagster, en een wekelijkse editie die bewoners zelf organiseren in hun straat.

Het meeste geld (1.300 euro) gaat naar de organisatie van eerstgenoemde pop-upontmoetingssessies. Daarvan staan er minstens acht op het programma. Behalve koffie, thee, suiker, melk en koekjes zijn ook een tafel en krukjes nodig én een bakfiets om alles in te vervoeren. De rest is voor de aanschaf van een koffiekar met toebehoren voor de wekelijkse Koffie voor Geluk (469 euro) en voor de kosten van posters, flyers en een website (175 euro), zo blijkt uit de begroting.

3 Wat levert het op?

Het project brengt bewoners van het Oude Westen bij elkaar en bevordert het welzijn, vindt de gebiedscommissie.

Volgens initiatiefneemster Madelon Stoele is Koffie voor geluk een laagdrempelige en vrijblijvende manier om met anderen in contact te komen, elkaars cultuur te ontdekken en zorgen en wensen voor de wijk kenbaar te maken.”

Ze bouwt sinds enkele jaren maandelijks een koffiehoekje op straat waar bewoners terechtkunnen voor een bakkie en een praatje. Afhankelijk van de locatie en het weer komen er tien tot twintig bezoekers. Die reageren enthousiast en willen zelf ook zo’n tijdelijk terrasje in hun straat organiseren. „Tot nu toe putten we grotendeels uit eigen middelen – waardoor het vrij armoedig was – maar met de subsidie kunnen we het project naar een hoger plan tillen”, aldus Stoele.

4 Oordeel

De gebiedscommissie heeft de subsidieaanvraag toegekend omdat bewoners baat hebben bij het project. Wetenschappelijk onderzoek leert dat sociale binding, naast gezond eten en veel bewegen, goed is voor de gezondheid. En sociale binding, dat is precies waar dit project voor zorgt.

Oordeel: het geld is goed besteed.