Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

UvA-commissie legt onderzoekstaak neer

Halsema vindt dat ze onvoldoende mandaat krijgt.

Commissievoorzitter Halsema.
Commissievoorzitter Halsema. Foto Robin Utrecht/ANP

De commissie die onder leiding van oud-politica Femke Halsema onderzoek zou doen naar de financiën van de Universiteit van Amsterdam heeft de opdracht teruggegeven. „De commissie mist elementaire randvoorwaarden om onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, zorgvuldig onderzoek te kunnen doen”, schrijven Halsema en de leden van de commissie in een brief aan de opdrachtgevers. De commissie werd ingesteld na de bezetting van het Maagdenhuis en de daaruit voortvloeiende bestuurscrisis bij de universiteit.

Deze opdrachtgevers, de zogenoemde precommissie, bestaat uit een amalgaam van actiegroepen, bonden en medezeggenschapsraden. Aan de vorming van de commissie ging een uitgebreid overlegcircuit vooraf, vergezeld van crowd sourcing, waarbij telkens nieuwe suggesties konden worden gedaan.

Volgens de brief wilde de commissie er niet eens zwaar aan tillen dat ze een maand na bekendmaking van de namen van de leden nog steeds geen bevestiging heeft van haar installatie. Er is nog steeds geen begroting, geen afspraak over bezoldiging van de leden en geen duidelijkheid over de verantwoordingsrelatie tegenover de academische gemeenschap en het college van bestuur.

De commissie had er bezwaar tegen dat ze ook de actiegroepen en organisaties van de UvA zou moeten vertegenwoordigen. Een aantal leden had ook moeite met het feit dat de secretaris, de promovendus financiële geografie Reijer Hendrikse, ook als commissielid was voorgedragen. Hij wordt als partijdig gezien omdat hij op het blog Follow the Money kritische stukken heeft geschreven over de financiële newspeak van managers die bij UvA de macht van de professoren zouden hebben overgenomen. Hij had als enig lid de brief tot teruggave van de opdracht niet medeondertekend.

Twee leden van de opgestapte commissie, Halsema en financieel specialist H. van Moorsel, maakten eerder deel uit van de commissie die onderzoek deed naar het faillissement van het scholenconglomeraat Amarantis. Deze had wel een duidelijke opdracht en een onafhankelijk mandaat van minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA).

Vicerector Edgar du Perron betreurt de gang van zaken. „Eén ding is duidelijk: er moet een echte onafhankelijke commissie komen die autonoom is en grotendeels zelf kan bepalen hoe ze te werk gaat. Dat zou ik ook zelf willen in zo’n positie.” Hij vindt de wijze van instelling moeilijk om tot een „stabiele constructie te komen”. Op zich vindt hij het niet bezwaarlijk dat een enkel lid van zo’n commissie duidelijk partijdig is. Maar het is niet de bedoeling dat de actiegroepen controle blijven houden over het onderzoek.

Volgens Du Perron is de instellende precommissie nu aan zet om de zaak op te lossen. „Als het niet lukt, moet je iets anders doen. De vraag hoe het moet met de financiën van de UvA mag niet boven de markt blijven hangen.” Ook het college van bestuur van de UvA hoopt bij monde van de woordvoerder dat de commissies snel aan het werk gaan.

Leden van de instellende precommissie werken nu aan een doorstart van de onderzoekscommissie, eventueel zonder voorzitter Halsema en de omstreden secretaris Hendrikse.