Zorgverleners claimen pgb-boete. Zijn ze kansrijk?

Een zorgverlener kreeg extra geld omdat de SVB te laat betaalde. Staatssecretaris Van Rijn wacht nu een massaclaim.

Honderden zorgverleners claimen geld van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Krijgen ze dat?

1 Waarop stoelt die claim?

De hulpverlener die chronisch zieken of ouderen verzorgt en betaald krijgt uit hun persoonsgebonden budget (pgb), wordt geconfronteerd met grote problemen. Sinds dit jaar is de SVB verantwoordelijk voor het uitkeren van die pgb’s, geld dat gehandicapten of langdurig zieken hebben aangevraagd om zelf hulp in te kopen. Het gaat om 140.000 budgethouders, zowel kinderen als volwassenen – 55.000 anderen krijgen hun pgb via de zorgverzekeraar. Het nieuwe systeem functioneerde niet goed, waardoor hulpverleners vaak maanden te laat of helemaal niet betaald kregen.

2 Wie claimen geld van de SVB?

Het gaat om twee initiatieven: PGB Schadeclaim en PGB Claim. De eerste is gisteren opgericht door de advocaten Oscar van Oorschot en Eric van der Goot. Zij staan individuele zorgverleners bij, die te laat betaald hebben gekregen voor hun werk bij patiënten met een pgb. In één dag meldden zich bij hen al 900 zorgverleners. Het tweede initiatief bestaat al wat langer en wordt geleid door drie zorgondernemers. Zij roepen collega’s met een eigen bedrijf, zoals een opvanghuis voor meervoudig gehandicapten, op zich bij hen aan te sluiten. Dat deden tot dusver enkele tientallen ondernemers.

3 Welke kans maken de individuele indieners van de claim?

Advocaat Van der Goot is ervan overtuigd dat hij geld loskrijgt bij de SVB. Of bij het rijk, want de SVB staat onder politieke controle van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken. Hij baseert dat vertrouwen op een rechtszaak die hij vorige week won namens een 44-jarige zorgverlener uit Friesland. Deze vrouw kreeg 1.100 euro extra uitbetaald omdat de SVB haar te laat had betaald. De rechter oordeelde dat dezelfde regels gelden als in een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en werknemer. Een werkgever die te laat loon betaalt, moet na enkele dagen een wettelijke verhoging betalen die kan oplopen tot 50 procent van het salaris.

4 En hoe liggen de kansen voor de zorgondernemers?

Voor zorgondernemers liggen de zaken wat ingewikkelder, legt schade-expert Jan Joling uit. Hij is ingehuurd door de zorgondernemers van PGB Claim. „Het gaat bij ons niet om een bedrag dat te laat is betaald aan één zorgverlener, maar om schade die een heel bedrijf is toegebracht.” Als voorbeeld noemt hij schade doordat een ondernemer medewerkers tijdelijk niet volledig kon inzetten omdat zij extra papierwerk moesten doen om pgb’s voor cliënten rond te krijgen.

Bij beide massaclaims zit een adder onder het gras. Alleen zorgverleners of ondernemers wier declaraties volledig correct naar de SVB zijn gestuurd, kunnen een claim indienen. Dat klinkt logisch, maar het systeem voor het aanvragen van pgb-uitkeringen gaat over veel schijven. Overal – bij de budgethouder, de gemeente, het zorgkantoor – kunnen er fouten in zijn geslopen.

5 Wat kunnen de zorgverleners de komende tijd verwachten?

De initiatiefnemers van beide massaclaims hopen dat ze de afwikkeling buiten de rechtszaal kunnen houden. Eerst berekenen zij voor iedere zorgverlener of zorgondernemer op welk bedrag hij recht heeft. Staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA) beloofde eerder een regeling voor zorgverleners die gedupeerd zijn door de problemen bij de SVB. De ‘massaclaimers’ hopen dat Van Rijn hun berekeningen omarmt. Advocaat Van der Goot: „Dan is iedereen het snelste van deze ellende af.”