Na twee jaar op straat (en wat er verder verandert)

Heb je een tijdelijk contract of ben je in vaste dienst? Vanaf 1 juli verandert er veel. Flexwerkers mogen bijvoorbeeld minder lang in dienst blijven. Dit zijn de gevolgen voor jou.

Heb jij een tijdelijk contract? Dan gaat er vanaf volgende week woensdag (1 juli) voor jou een belangrijke verandering in: je mag dan nog maar maximaal twee jaar aaneengesloten bij dezelfde werkgever op een contract voor bepaalde tijd werken. Maar ook voor iedereen in vaste dienst heeft de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (‘de flexwet’) van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) gevolgen.

De wet moet zorgen voor meer werkzekerheid: minder flexwerkers (uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract) en meer werknemers met een vast contract. Nederland telt nu bijna een miljoen zzp’ers, vijf miljoen werknemers met een vast dienstverband en dan nog 1,8 miljoen werknemers met een flexibel dienstverband. Dat zijn mensen met een tijdelijk contract, een oproepcontract of werk via een uitzendbureau of payrollconstructie.

Daarnaast moet het ontslagrecht – niet het ontslaan – eenvoudiger worden en krijgen werknemers, ook flexwerkers, op dat gebied meer rechten.

De vraag is of de wet flexibele krachten echt zal helpen: Asscher richt zich erg op het creëren van vaste banen, maar onder meer het Centraal Planbureau en de Raad van State betwijfelen of die er zullen komen: daarvoor is een grotere hervorming van de arbeidsmarkt nodig.