Kinderen die ruilen tasten het systeem aan, vreest Amsterdam

In Amsterdam komen bijna alle kinderen op een school van hun 1ste, 2de of 3de voorkeur. Maar bijna is niet genoeg, vinden ouders.

„Het gaat hier wel om kinderen”, zegt een geëmotioneerde ouder nadat tweeënhalf uur in juridische termen over het nieuwe matchingsysteem van Amsterdamse middelbare scholen is gesproken. Een ander: „Het grijpt enorm aan dat wij dit middel moeten aangrijpen om voor ons kind op te komen.”

Gisteren diende het kort geding dat twintig ouders aanspanden tegen de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen (Osvo) en de gemeente Amsterdam. Ouders eisen dat de 7.500 kinderen uit de 8ste groep van de basisschool de plek die ze kregen toegewezen alsnog mogen ruilen. Ook willen ze dat de circa honderd kinderen die buiten hun top-5 van voorkeursscholen zijn geplaatst, daar toch nog terechtkomen.

„De enige reden om ruilen niet toe te staan, is als het belang van een gebrekkig systeem zwaarder weegt dan van het kind”, zei advocaat Esther Sprenkeling, die de zaak namens de ouders aanspande. Ze betoogde dat honderden kinderen op de school van hun eerste keuze terecht kunnen komen als ze mogen ruilen.

Maar opheffing van het ruilverbod zou chaos veroorzaken, zeggen de gemeente en Osvo (eerder bedreigd door boze ouders). Plekken zouden verkocht worden en kinderen die nu op een wachtlijst staan gedupeerd. „Het systeem biedt slechts aan alle kinderen gelijke kansen als er niet geruild kan worden”, stellen zij.

Kinderen gaven nu voor het eerst een lijst op van scholen waar ze naartoe willen in plaats van slechts één school. Een computer plaatste hen op een school uit hun lijst; 95 procent kwam op een school uit hun top-3. De idee is dat ieder kind zo op een school komt die hij of zij leuk vindt.

Voorheen werden honderden kinderen uitgeloot, omdat er op bepaalde havo- en vwo-scholen in Amsterdam te veel aanmeldingen waren.

De rechter doet dinsdag uitspraak.